אשכולות: ישמרו על זכות היוצרים שלך
אשכולות: ישמרו על היצירה שלך ותתוגמל בהתאם

עבור אומנים בישראל, שמירה על זכויות יוצרים, היא בעלת חשיבות כלכלית אדירה. זכות היוצר, מעניקה לאמן, זכות שימוש בלעדית ביצירותיו, כך שיוכל לקבל תמורה כספית עבור עבודותיו. 

החוק אוסר על ציבור המשתמשים, לעשות שימוש מסחרי ביצירה, אשר מוגנת בזכויות יוצר, ללא קבלת רישיון מתאים. כך, למעשה היא אמורה למנוע, הפקת רווח כלכלי של המשתמשים על חשבון היוצר.

על פניו, נראה אפוא כי לאומנים בארץ, אין כל קושי בגביית התמלוגים משימוש ביצירותיהם, שכן החוק מגן עליהם, אך האמנם? למרבה הבעייתיות, המציאות מורכבת יותר.

לאמן הפרטי, יש קושי גדול בקבלת התמורה עבור השימוש ביצירותיו, משום שעליו לפנות לכל גוף בנפרד, לשם ביצוע הגבייה. במצב זה, מוטרד האומן בכל עת מנושא גביית התמלוגים, במקום שכל זמנו יוקדש ליצירה. לאשכולות – הפתרון.

הפתרון: אשכולות ואקו"ם

מלאכת הגבייה לה נדרשים האומנים כדי לקבל את התמלוגים להם הם זכאים,  היא מתישה וגובה מהם זמן רב. עליהם לפנות באופן פרטני לכל גורם, לנהל עמו משא ומתן, לוודא כי הכספים מעוברים אליו וכל זאת, לוקח זמן ומשאבים.

בשל כך, הוקמו במהלך השנים, תאגידי זכויות שונים, אשר מייצגים את האומנים ומבצעים עבורם את גביית התמלוגים, ביניהם, אקו"ם, המייצגת מלחינים ומחברים ואשכולות, המייצגת את המבצעים.

אשכולות גובה עבור האומנים המיוצגים בה, את כספי התמלוגים מכל גופי השידור והם מחולקים לאומנים, על בסיס דקות השידור שנצברו לזכותו של כל אמן. כך, עושה גם אקו"ם עבור היוצרים המיוצגים בה.

אומנים המיוצגים באחד מן הגופים הללו, אינם צריכים לדאוג לגביית התמלוגים מן הגורמים השונים, שכן אלו מועברים אליהם ישירות על ידי תאגיד הזכויות. קיומם של גורמים אלו, הוא גם חשוב מאוד עבור ציבור המשתמשים, אשר אינו צריך לפנות לכל אומן בנפרד, אלא לגוף אחד בלבד. כך יוצא כי שני הצדדים חוסכים זמן וכסף, באמצעות אשכולות ואקו"ם.

יש לציין כי כאשר מדובר בשימוש שאינו מסחרי, אחד מן השימושים המותרים שבחוק, אין צורך לפנות לאשכולות או לאקו"ם.

האם כל יצירה מוגנת בחוק?

הסברה הרווחת היא כי כל יצירה אומנותית, מוגנת בחוק אך זוהי סברה שגויה. זכות יוצר, ניתנת אך ורק ליצירה מקורית, אשר קובעה בדרך כלשהי.

יצירה מקורית פירושה, כי אין מדובר בהעתקה פשוטה של יצירה אחרת ואף אם היצירה קיבלה השראה מיצירה אחרת, הרי שעליה להיות שונה באופן בולט מספיק, בכדי שניתן יהיה לראות בה יצירה חדשה ומקורית.

דרישת הקיבוע נועדה לוודא כי היצירה אינה נותרה במחשבותיו של היוצר, אלא יש לה ביטוי חיצוני כמו ציור על דף או קנבס, תסריט מודפס, הרצאה מוקלטת וכיו"ב.

הפרת זכויות יוצרים – מה עושים?

ישנם מקרים בהם, משתמשים לא פנו אל תאגיד הזכויות או אל האומן ועשו שימוש מסחרי אסור ביצירה.

במעשה זה, הפרו המשתמשים את זכויות היוצר של האומן וניתן להגיש נגדם תביעה. במסגרת התביעה, ידרוש עורך הדין המייצג את האומן, קבלת צו מניעה נגד הנתבע, אשר מורה לו להפסיק את השימוש לאלתר.

כמו כן, כתב התביעה יכלול פיצוי כספי, אשר נועד לכסות את הנזק אשר נגרם ליוצר, בעקבות הפרת זכויות יוצרים. לעיתים, ניתן להוכיח את עצם ההפרה אך ישנו קושי להוכיח את קיומו של נזק בפועל. במצב זה, ניתן להגיש תביעה לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק.

משתמש אשר אינו רוצה להיות חשוף לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, צריך פשוט לפנות לתאגיד הזכויות הרלוונטי, לפני כל שימוש, על מנת לברר האם יש צורך בקבלת רישיון לשימוש.

דילוג לתוכן