רישום פטנט לראשונה - תאריך בכורה
רישום פטנט לראשונה – תאריך בכורה

תאריך בכורה הוא המועד שבו הוגשה לראשונה בקשה לרישום פטנט במשרד הפטנטים בגין המצאה מסוימת. מדובר בתאריך מכונן, שכן ממציא הפטנט יכול להגיש בתוך 12 חודשים בקשות נוספות לרישום הפטנט במדינות נוספות, ותאריך הבכורה של בקשות אלו יהא התאריך שבו הוגשה הבקשה הראשונה שהגיש.

תאריך הבכורה הוא מועד חשוב, מאחר וניתן לבטל רישום של פטנט במקרה שמציגים פרסום המעיד על תאריך בכורה קודם של אותו פטנט.

משך הזמן שאורך כדי לבחון את הבקשה לרישום פטנט יכול להיות בין שנתיים ל- שלש שנים. בפרק הזמן הזה יכול הממציא לשווק ולקדם את המצאתו.

בקשה לפטנט מאושרת על ידי משרד הפטנטים, ובעל הפטנט מקבל תעודת פטנט שמעניקה לפטנט תוקף למשך של 20 שנים ממועד רישום הבקשה. את הרישום ניתן לחדש בהתאם לכללים ספציפיים. מי שמפר פטנט רשום מסתכן בתביעה לצו מניעה ולתשלום פיצויים.

רישום של פטנט הוא רישום טריטוריאלי, וכרוך בתשלום אגרה. הרישום צריך לעמוד בדרישות ספציפיות של החוק באותה מדינה, וההגנה עליו חלה במקום בו הוא נרשם . כדי לקבל מונופול על הפטנט, צריך להגיש בקשה לרישום הפטנט בכל מדינה שבה ממציא הפטנט רוצה לקבל תעודה.

מועד הבכורה של בקשה לרישום פטנט בישראל

פטנטים רבים מוגשים לרישום בישראל. במועד הגשת הבקשה לרישום הפטנט, מתקבל מספר בקשה ותאריך הגשה. תאריך ההגשה מהווה כאמור תאריך בכורה, או דין קדימה, והוא מאפשר במשך 12 חודשים מיום הגשת הבקשה לרישום הפטנט, לרשום בקשות פטנט נוספות במדינות אחרות שחתומות על אמנה פריז הבינלאומית.

במקרה כזה, צריך לצרף את מסמכי הרישום מישראל. מסמכים אילו מכונים 'מסמכי בכורה'. חשוב לציין כי מועד רישום הבקשות הנוספות מחוץ לגבולות ישראל, ייחשב למועד תאריך הבכורה שנקבע בישראל.

פתרונות הדין האמריקאי לעיכובים בקבלת מועד בכורה

כדי שבקשה לרישום פטנט תקבל תאריך בכורה, עליה לעמוד בסטנדרטים מסוימים ובין היתר, צירוף מפרט מדויק של הפטנט. לעיתים יש להמתין שמחקר הקשור לפטנט יושלם ויניב תוצאות מדויקות, ועל כן תאריך הבכורה של הפטנט עלול להתעכב.

בדין האמריקאי קיימים פתרונות לעיכוב במועד הגשת הבקשה לרישום הפטנט וקבלת מועד בכורה כדלקמן:

ניהול 'מחברות מעבדה' – מחברות שמתעדות את הפיתוח של הפטנט, ומוכיחות מי הוא האדם הראשון שהמציא את הפטנט ולא מי שהגיש את הבקשה לרישום. (בישראל לעומת זאת, הראשון שהגיש את הבקשה לפטנט הוא זה שרשאי לקבל את הפטנט על שמו).

'מסמך גילוי המצאה' – מסמך שנותן משרד הפטנטים האמריקאי לממציא שמתאר את פיתוח ההמצאה.

'שנת חסד' – תקופה שנותנת לממציא הפטנט 12 חודשים להגיש בקשה לפטנט בגין המצאתו, במהלכה ישמרו לו כל זכויותיו בפטנט.

בקשה ארעית לרישום פטנט – בקשה שהיא זולה יותר מבקשה רגילה, וניתן להסתמך עליה לשמירה על מועד בכורה. הבקשה אינה מחייבת כתיבה פורמלית, עם זאת עליה לתאר באופן מספק את ההמצאה, ואת אופן המימוש האופטימלי שלה. הבקשה נעדרת חלק משפטי שמתאר את רוחב ההגנה שמוענק לבעל הפטנט.

היתרון בבקשה ארעית הוא, שעם הגשת הבקשה, הממציא מקבל תאריך בכורה, ואז ניתנת לו שנה שלמה להגשת רישום מלא של הבקשה. תוקפה של הבקשה הזמנית חולף לאחר שנה, ואם לא מוגשת בקשה לרישום מלא של הפטנט, בקשת הרישום הזמני – תימחק.

שמירת תאריך הבכורה באמצעות אמנות בינלאומיות

אמנות בינלאומיות מאפשרות לשמור את תאריך הבכורה של רישום הפטנט במדינות אחרות שחתומות על אותן אמנות בינלאומיות, בהן טרם הוגשו בקשות לרישום.

אמנת פריז

אמנת פריז היא אמנה בינלאומית שנחתמה – 1883, עליה חתומות 120 מדינות, והיא עוסקת בהגנה על קנין רוחני. ישראל הצטרפה לאמנה בשנת 1950.

האמנה קובעת כי כאשר מוגשת בקשת לרישום פטנט במדינה שחתומה על האמנה, ניתן להסתמך על תאריך הבכורה של הרישום פרק זמן של 12 חודשים, לצורך הגשה של בקשת פטנט זהה במדינה אחרת, החתומה על האמנה. עבור סימני מסחר נמשכת תקופת הבכורה – 6 חודשים.

באופן זה ניתן לדחות הוצאות בגין הגשת בקשות לרישום למשך שנה, ובפרק זמן זה כל אדם אחר שירצה לרשום פטנט זהה ידחה.

אמנת PCT

אמנה זו שבה חברות יותר מ- 100 מדינות, מאפשרת להאריך את תוקפו של תאריך הבכורה עד לשנתיים וחצי. על פי האמנה ניתן להגיש בקשה בינלאומית לרישום פטנט הנקראת PCT, השומרת על תאריך הבכורה של הבקשה הראשונה לרישום לתקופה של שנתיים וחצי. הבקשה נבדקת, ומתפרסמת תוך 18 חודשים ממועד הבכורה. לאחר 30 חודש (2.5 שנים) ממועד הבכורה, יהיה על בעליו של הפטנט להחליט באילו מדינות הוא מעונין להגיש בקשות נוספות לרישום הפטנט.

דילוג לתוכן