זכויות יוצריםזכויות היוצרים הן אחד התחומים בהם עוסקים דיני הקניין הרוחני. זכות היוצר ביצירתו, אשר נחשבת לקניינו הרוחני, כוללת מגוון רחב של זכויות משפטיות המעניקות הגנה ליצירה מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים.

הגנה זו מאפשרת ליוצר לנצל ולהפיק את התועלת הכלכלית המקסימאלית מיצירתו, שהינה פרי עמלו.

יובהר, כי זכות היוצר ביצירתו נחשבת לזכות אדם בסיסית ומשכך היא זוכה להגנה נרחבת, זאת במטרה להעשיר את עולם הביטויים החברתי ולהעניק לבני האדם תמריץ להמשיך וליצור.

חוק זכויות יוצרים הישראלי

עד לכניסתו לתוקף של חוק זכויות יוצרים, התשס"ז 2007, התבסס המשפט בישראל בתחום זכויות היוצרים על הדין שהיה קיים מתקופת המנדט הבריטי.

חוק זכויות יוצרים נועד להחליף את הדין הקיים לאור ההתפתחות הרבה בתחום, אך קבועות בו מספר הוראות מעבר לפיהן במקרים מסוימים ימשיך עדיין לחול הדין הישן.

ההגנה המשפטית שמעניק החוק

הגנת זכויות יוצרים מוענקת לכל יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוזיקלית, ובלבד שתהיה מקורית, וזאת ללא תלות במדיום שבו פורסמה היצירה (לפיכך, מוענקת ההגנה אף ליצירות מקוריות שפורסמו באינטרנט).

זכות היוצרים הינה זכותו של היוצר או של בעל הזכות הקניינית ביצירה להעתיקה, לפרסמה, לבצעה בפומבי, לשדרה, להעמידה לרשות הציבור, להשכירה ו/או ליצור ממנה יצירה נגזרת.

מקוריות היצירה הינה אלמנט חשוב בזכויות היוצרים, ומשמעה היות היצירה עצמאית ולא מועתקת מיצירה אחרת. בנוסף, נדרש כי היוצר השקיע ביצירה מידה מינימאלית של השקעה ויצירתיות שמקורן בו ולא באחר.

זכויות יוצרים אינן מגנות על הרעיונות הכלליים שעומדים מאחורי היצירה, אשר נחשבים לנחלת הכלל, אלא רק על הביטויים המקוריים שבה. כך, למשל, מנגינה שחיבר מלחין יכולה לקבל הגנת זכויות יוצרים, אך לא כך לגבי הסגנון המוזיקלי אליו המנגינה משתייכת.

בנוסף, בהתאם לחוק בישראל, לנחלת הכלל ייחשבו גם תהליכים ושיטות ביצוע, חדשות היום, מושגים מתמטיים ועובדות או נתונים. עם זאת, זכות היוצרים תחול על דרך ביטוי מקורית של אחד מהנ"ל.

מה ניתן לעשות במקרה של הפרת זכויות יוצרים?

מומלץ כי בעל זכות יוצרים אשר נפגע משימוש אסור ביצירתו יפנה בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בקניין רוחני לקבלת ייעוץ וגיבוש תוכנית פעולה, במסגרתה יוכל לפנות לבית המשפט לבקשת צו מניעה כנגד המפר, וכן להגיש תביעה כספית בגין ההפרה.

במסגרת הדיון בתובענה, יבחן בית המשפט את קווי הדמיון בין היצירה המקורית ליצירה המועתקת וזאת במטרה לקבוע האם אכן הופרה זכות היוצר באופן מלא או חלקי. אם קבע בית המשפט כי השוני בין היצירות הינו זניח, ולעומת זאת הדמיון ביניהן הינו רב ובמידה העולה לכדי הטעייה, יועבר נטל ההוכחה לכתפי הנתבע להוכיח כי לא ביצע הפרה של זכויות היוצרים.

בשונה מתביעות נזיקיות אחרות, בתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים רשאי התובע לזכות בפיצוי כספי אף אם לא הוכיח שנגרם לו נזק כלכלי כזה או אחר.

בהתאם לדין הישראלי, משקבע בית המשפט כי אכן בוצעה הפרה של זכות יוצרים אולם לא הוכח שנגרם נזק בגינה, יזכה התובע בפיצוי של בין 10,000 ל-20,000 שקלים חדשים, וזאת לכל הפרה באופן נפרד. על מנת להפריד בין ההפרות השונות, יבחן בית המשפט בין היתר את הערך הכלכלי העצמאי של כל שימוש אסור ביצירה.

האם הגנת זכויות יוצרים מוגבלת בזמן?

כן. ההגנה על מרבית סוגי היצירות פוקעת בתום 70 שנים לאחר מותו של היוצר, ולאחר מכן היצירה הופכת לנחלת הכלל.

דילוג לתוכן