זכויות יוצרים או פטנט? מה עדיף לרשום?יש לכם הברקה מדהימה? רעיון מצוין שיכול לקדם אתכם ולשדרג את חייכם וגם את האנושות כולה? ההברקה היא כבר אינה גדר רעיון אלא קרמה עור וגידים והפכה לאפליקציה?

בעידן החשוף של היום כדאי מיד להגן עליה. ניתן לעשות זאת באמצעות רישום פטנט או רישום זכויות יוצרים. מה מקנה כל אחד? מה ההבדלים ומתי מומלץ כל אחד מהם?

מהו פטנט ומהן זכויות יוצרים?

לפני שנפרט מה עדיף מתי, נגדיר מה בעצם אומר כל אחד מהמושגים:

על מה נרשם פטנט ועל מה זכויות יוצרים

כפי שנקבע בהגדרות כל מושג, ישנו הבדל בין סוג ההמצאה אשר ניתן לרשום כפטנט לבין זו שניתן לרשום אותה כזכויות יוצרים. זכויות יוצרים מתקשרות ליצירה אמנותית מכל תחום שהוא: מחזה, ספר, שיר, סרט אך היום גם תכנות מדובר, אגב, על יצירה בכל רמה שהיא ולאו דווקא על יצירה שנחשבת באיכות גבוהה במיוחד.

פטנט מתקשר לתעשייה וטכנולוגיה. מדובר על מוצר קיים או תהליך טכנולוגי שיאפשר קפיצה והתקדמות. המוצר או התהליך חייבים להיחשב כהמצאה חדשה ומועילה.

למי ניתנות זכויות יוצרים ולמי ניתנת הבעלות על פטנט?

הבעלות על פטנט ניתנת לממציא הפטנט בלבד אשר רשם את הפטנט על שמו. כל שימוש בו צריך להיעשות באישורו של רושם הפטנט. זכויות יוצרים, לעומת זאת, ניתנות פעמים רבות, באישור היוצר, לרוכשי זכויות היוצרים שרכשו את הזכויות פעם אחת ומאז הן שייכות להם.

במקרים רבים אלה הן הוצאות ספרים, אולפני סרטים ועוד. אדם שירצה לעשות שימוש ביצירה יצטרך לקנות את הזכות מהם ולא מן היוצר המקורי.

קביעת זכויות יוצרים ופטנט: מה ההבדלים?

ראשית, הזכויות הנקבעות לפטנט הן הענקת מונופול. כשמוגשת בקשה לרישום פטנט, צריכה להיות מוגשת עימו גם תביעה שמגדירה את היקף הבלעדיות אותו תובע הממציא, ואת היקף ההגנה שבעל פטנט יכול לאכוף נגד המפרים. כך למשל כשמדובר על תוכנה, הפטנט אינו מוגבל לתוכנה הפרטנית, אלא לגרסאות רבות שלה.

זכויות יוצרים, לעומת זאת, אינן מעניקות מונופול מוחלט על יצירה. הזכות המרכזית היא זכות ההעתקה. כשתוכנה רשומה בזכויות יוצרים, בעלי הזכות יכול לאכוף אותה נגד מי שמעתיק את התוכנה, מעתיק חלקים ניכרים ממנה או יוצר תוכנה דומה באופן מהותי. תוכנה המוגנת בפטנט מקבלת הגנה רחבה יותר, כאמור לא רק על תוכנה אחת אלא על וריאציות רבות שלה.

לכמה זמן תקפות זכויות יוצרים ולכמה זמן תקף פטנט

קיים הבדל משמעותי בין הזמן בו לרושם הפטנט יש מונופול על המצאתו לבין הזמן בו ליוצר ישנן זכויות יוצרים על יצירתו. פטנט, כאמור, תקף למשך עשרים שנים בלבד. בתקופה זו, על בעל הפטנט להציג את המצאתו לעולם כך שיהיה ניתן להבין כיצד לעשות בה שימוש. עם תום התקופה, יכול כל אדם בעולם להשתמש בהמצאה ולנצלה ללא תשלום נוסף.

זכויות יוצרים תקפות לתקופה של שבעים שנים לאחר מותו של היוצר, או אם זוהי יצירה משותפת, הזכויות תקפות למשך שבעים שנים לאחר מות היוצר האחרון.

דילוג לתוכן