זכויות על מתכוןבעבור חובבי הבישול למיניהם, רשת האינטרנט התגלתה זה מכבר כמכרה זהב, שכן בימינו די בחיפוש קצר בגוגל לעניין סוג מסוים של מתכון, והבשלן החובב מוצף מיד במגוון עצום של מתכונים שונים ומשונים, כשהשאלה היחידה היא איזה מהם לבחור, ומהו המתכון שיקלע לטעמו בצורה הטובה ביותר.

עם זאת, ובדומה כמעט לכל תחום אחר, יחד עם היתרונות העצומים הגלומים ברשת האינטרנט, קיימים גם מספר חסרונות משמעותיים. בסוגיה זו באופן ספציפי, נשאלת השאלה, בעידן שכל אדם יכול להעלות מתכון לרשת האינטרנט, האם קיימת משמעות כלשהי לשאלה מיהו היוצר המקורי של המתכון, והאם אותו היוצר נהנה מהגנה על זכויות היוצרים שלו במתכון?

האם הגנת זכויות יוצרים חלה על מתכונים?

מתכון, בהגדרתו, מורכב משני חלקים. הראשון מביניהם הוא רשימת מצרכים, והשני הוא רשימת הוראות בדבר אופן עשיית השימוש במצרכים אלו, על מנת להפיק תוצאות מסוימות. מכך עולה, כי מעצם הגדרתו של המתכון, הוא אינו "יוצר" דבר מסוים יש מעין, אלא מהווה בפועל מדריך, המנחה את המשתמש כיצד להפיק תוצאות מסוימות בהתאם לבחירתו. משכך, נדמה כי המתכון לכשעצמו אינו מהווה יצירה מקורית, ומשכך אינו זכאי להגנת זכויות יוצרים בהתאם לחוק.

תקדים

מסקנה זו עולה גם מפסיקה תקדימית שניתנה בישראל במהלך שנת 2004 (תא' 41022/04 – "על השולחן" מרכז גסטרונומי בע"מ נ' אורט ישראל), כאשר במסגרתה, בית המשפט קבע מפורשות כי מתכון, במהותו, אינו מהווה יצירה מקורית, ומשכך אינו יכול להיות מוגן בזכויות יוצרים.

חשוב גם לציין בהקשר זה, כי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 מבהיר במפורש, שזכויות יוצרים אינן חלות על רעיון, יוזמה או תפיסה כלשהי, אלא רק על אופן ביטויים בשטח. מסיבה זו, וגם במידה וקיימים שני מתכונים שונים שהינם בעלי דמיון מסוים זה לזה (לדוגמא – מתכונים להכנת עוגת גבינה, המשתמשים באותם מוצרי היסוד בדיוק), הרי שככל שהמקור לאותו הדמיון הוא אך ההסתמכות על תפיסה משותפת כלשהי, הרי שמדובר בהסתמכות מותרת, ומשכך במקרה זה אין מדובר בהפרת זכויות יוצרים.

מתי מתכון כן עשוי ליהנות מהגנת זכויות יוצרים?

אף כי, וכפי שעולה מפסיקת בית המשפט, ומפסיקות נוספות ברוח זו, הדין המשפטי אינו מכיר במתכון עצמו כיצירה המוגנת תחת חוקי זכויות יוצרים, הרי שבפועל, וככל שהמתכון עצמו חורג במידה משמעותית מהיותו "רשימת מצרכים והוראות הפעלה" בלבד, ומקבל מידה של מקוריות באופן הניסוח, בתוכנו, או בדרך מהותית אחרת, הרי שייתכן שהדבר יוביל להגדרתו כיצירה ספרותית העומדת בפני עצמה, ומוגנת תחת חוק זכויות יוצרים.

כך למשל, במידה ועסקינן במתכון המנוסח לדוגמא כסיפור ילדים, וכולל בחובו, בנוסף לרשימת המצרכים ולהוראות הפעולה, גם תוכן ספרותי מקורי העומד בפני עצמו, ואינו מסתמך ישירות על מקור אחר כלשהו, הרי שייתכן כי בית המשפט יבחר להפריד בין המתכון עצמו, שכאמור אינו מוגן תחת זכויות יוצרים, ובין הסיפור מסביבו, ולרבות אופן הניסוח שלו, אשר מהווה יצירה ספרותית מובחנת לכשעצמה. במקרה זה, ייתכן שבית המשפט כן יבחר להכיר ביצירה בכללותה כיצירה מקורית, כאשר המתכון עצמו כלול ביצירה.

חשוב לציין בהקשר זה, כי כל סוגיה שכזו נקבעת בראש ובראשונה בהתאם לנסיבות העניין, למהות ולאופי היצירה, וכן למידת המקוריות הגלומה בה. מסיבה זו, ועל מנת לבחון האם מתכון מסוים שכתבתם עשוי להיות מוכר כיצירה מקורית המוגנת תחת זכויות יוצרים, חשוב להקדים ולהתייעץ עם עורך דין בקיא ומנוסה בתחום, על מנת למנוע עוגמת נפש, והוצאות משמעותיות ומיותרות.

דילוג לתוכן