זכויות יוצרים על אפליקציה
זכויות יוצרים על אפליקציה

אפליקציה היא סוג של תוכנת מחשב המאפשרת למשתמש בטלפון הסלולארי, באתר אינטרנט וכיו"ב, לבצע פעולה מסוימת או מספר פעולות, למשל, ישנה אפליקציה בטלפון הנייד, המאפשרת למשתמש למצוא מקומות בילוי במקום הוא בו נמצא ברגע נתון. אנשים רבים עוסקים בתחום של פיתוח אפליקציות ועיסוק זה מניב להם רווח כלכלי רב.

מטבע הדברים, זקוק מפתח האפליקציה להגנה של זכויות יוצרים, על מנת שאחרים לא יוכלו לעשות שימוש מסחרי בפיתוח שלו, ללא רשותו. ללא הגנה זו, יכול להיגרם למפתח, הפסד כלכלי עצום.

המונח זכויות יוצרים מתקשר לרבים עם ספרים, עם מוזיקה וציורים, אך האם דיני זכויות יוצרים מגנים גם על אפליקציות? התשובה היא בהחלט כן. החוק בישראל מגן על מגוון של יצירות, כאשר תוכנת מחשב נחשבת גם היא לסוג של יצירה, אשר יכולה לזכות בהגנה של החוק.

תנאים להגנה על זכויות יוצרים

החוק בארץ אכן מעניק הגנה של זכויות יוצרים על אפליקציות, אולם, החוק אינו מגן על כל יצירה באשר היא, אלא הוא מתנה את ההגנה בשני תנאים:  היצירה צריכה להיות מקורית ועליה להיות מקובעת. אפליקציה, כמו כל יצירה אחרת, צריכה לעמוד בתנאים הללו, בכדי לקבל את ההגנה של החוק, על כל המשתמש מכך.

דרישת המקוריות נועדה למעשה לשלול הגנה מיצירות מועתקות שאינן פרי היצירתיות וההשקעה של היוצר. אין פירושו של דבר כי יצירה אינה יכולה לשאוב השראה מיצירה אחרת, אך עליה להיות שונה מספיק, בכדי שניתן יהיה לראות בה יצירה חדשה, מקורית, שאינה רק העתקה של יצירה שכבר קיימת.

הצורך בקיבוע של היצירה, נובע מכך כי זכויות יוצרים אינן מגנות על הרעיון עצמו, אלא על ביטוי של רעיון. לפיכך, אפליקציה תהיה מוגנת בזכויות יוצרים אם היא מקורית (דרישה ראשונה) ואם הועלתה על הכתב כקוד מקור (דרישה שנייה).

חשוב לציין, כי הגנת זכויות יוצרים של אפליקציה יכולה לחול על כל המרכיבים שלה, קרי על העיצוב הגרפי, על הטקסט שבה, על קבצי הווידאו הכלולים בה וכמובן על קוד המקור.

מה משמעות ההגנה של זכויות יוצרים?

היה ואפליקציה עונה על שתי הדרישות של החוק כאמור, היא זוכה להגנה של זכויות יוצרים. מהי בעצם המשמעות של הגנה זו? זכות יוצר מעניקה לבעליה זכות שימוש בלעדית וכאשר אחר מעוניין לעשות שימוש ביצירה, במקרה זה, באפליקציה, יצטרך לקבל את אישורו של בעל זכות היוצר. לכלל זה יש חריג: כאשר מדובר על שימוש מותר, כפי שנקבע בחוק ובפסיקה, אין צורך בקבלת רשות מבעל הזכות.

במקרים בהם נעשה שימוש מסחרי ביצירה, קרי, שימוש אשר נועד לשם הפקת רווח וזאת ללא קבלת אישורו של בעל היצירה, רואים בדבר כהפרת זכויות יוצרים, המאפשרת ליוצר להגיש תביעה נגד המפר.

תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים

אין זה בכדי כי פיתוח אפליקציות הפך לעיסוק פופולארי כל כך בישראל, שהרי מדובר בעיסוק רווחי מאוד עבור המוכשרים בתחום. אולם, ישנם לא מעט מקרים בהם נעשה שימוש בלתי הוגן ביצירה, שימוש מסחרי אשר הניב רווח כספי למשתמש, על חשבונו של היוצר אשר השקיע זמן ומחשבה בפיתוח האפליקציה.

במצבים מעין אלה, רשאי בעל הזכויות של האפליקציה, להגיש תביעה לבית המשפט נגד המפר, במסגרתה ידרוש קבלת צו מניעה להפסקה מיידית של השימוש האסור וכן, לקבלת פיצוי כספי, אשר ישקף את ההפסדים הכלכליים והתדמיתיים לעיתים של היוצר, כתוצאה מן ההפרה.

יש לציין כי הגנה על אפליקציות, ניתנת לעיתים, גם על ידי דיני הפטנטים ולכן, חשוב וכדאי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בענף הקניין הרוחני.

דילוג לתוכן