הפרת זכויות יוצריםענף ייצור התכשיטים בישראל, שהינו אחד מהוותיקים בתעשייה הישראלית, נחשב מזה שנים לאחד מתחומי הייצור המסובכים ביותר, כאשר הליך הייצור של תכשיטים הינו במרבית המקרים ארוך למדי, ודורש השקעת מאמץ וממון רב בכל תכשיט, וזאת עוד מבלי לציין את הקושי בייבואם של מוצרי הגלם למדינת ישראל, שכידוע אינה משופעת באוצרות טבע למיניהם.

נוסף לכך, אחד מהחששות הגדולים המקוננים בליבו של כל מייצר תכשיטים, הוא כי מי ממתחריו יעתיק את תכשיטיו, באופן חלקי או מלא, וכך יפגע במידה ממשית ברווחיו הכספיים העתידיים. מסיבה זו, שאלת ההגנה המוענקת לתכשיטים בהתאם לחוקי זכויות היוצרים מקבלת משנה חשיבות עבור כל בעל עסק בתחום ייצור התכשיטים, קטן או גדול.

האם קיימות זכויות יוצרים על תכשיטים?

בראש ובראשונה, על מנת להחיל הגנת זכויות יוצרים על תכשיט מסוים, אותו התכשיט חייב לעמוד בתנאי הראשוני – תנאי המקוריות. במידה ונמצא, כי התכשיט הועתק במישרין ממקור אחר, ולו בשינויי נוסח קלים, הרי שאינו מוגדר כ"יצירה מקורית", ומשכך אינו זכאי ליהנות מהגנת זכויות יוצרים.

לעומת זאת, במידה ואכן מדובר בתכשיט מקורי, הרי שהיוצר המקורי זכאי ליהנות מהגנת זכויות היוצרים על יצירתו, וזאת במספר רבדים:

הדרכים השונות להגנה על זכויות יוצרים של תכשיטים

חשוב לזכור, עם זאת, כי רישום פטנט על תכשיט לא ניתן לביצוע בכל מקרה ומקרה, ורק במקרים מסוימים ניתן לרשום פטנט על תכשיט מקורי.

באופן כללי, סוג זה של הגנת זכויות יוצרים נחשב למקיף ביותר, ומשכך למומלץ ביותר עבור יצרני תכשיטים המעוניינים ליהנות מהגנת זכויות יוצרים על מרכולתם.

ההבחנה בין העתקה פסולה להסתמכות מותרת?

אחת השאלות הנפוצות בכל הנוגע לתחום זכויות היוצרים בכלל, וזכויות יוצרים על תכשיטים בפרט, היא השאלה באילו מקרים הסתמכות על תכשיט ישן לצורך יצירתו של תכשיט חדש הינה מותרת, ומתי מדובר בהעתקה פסולה, האסורה על פי חוק.

יובהר בהקשר זה, כי מטבע הדברים, כמעט כל יצירה חדשה באשר היא, נדרשת להסתמך במידת מה על יצירה קודמת, וזאת בכל תחום שהוא. מסיבה זו, וכפי שבתי המשפט הבהירו לא פעם, במידה ובמסגרת יצירתו של תכשיט חדש, הסתמך היוצר במידה מצומצמת על הרעיונות או התפיסות העומדות בבסיסם של תכשיטים אחרים, הרי שלרוב הדבר ייחשב כהסתמכות מותרת.

לעומת זאת, במידה ונמצא כי יוצר התכשיט העתיק חלקים מסוימים מתכשיט ישן והציבם בתכשיטו החדש, הרי שסביר כי בית המשפט יגדיר זאת כהפרת זכויות היוצרים של בעל התכשיט הישן, וכעילה לפסיקת פיצויים כספיים גבוהים לטובת הגורם הנפגע.

דילוג לתוכן