זכויות יוצרים במוזיקה
זכויות יוצרים במוזיקה

החוק בישראל, מעניק הגנה ליוצרים בתחומים שונים, לרבות יוצרי מוסיקה. זכות זו נקראת זכות יוצר ומשמעותה היא כי לבעל היצירה, זכות בלעדית לשימוש ביצירתו.

לאחרים, אין זכות שימוש ביצירה, ללא רשותו של היוצר ואם עשו כן, הדבר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, עוולה אזרחית ברת פיצוי. הסייג לאמור לעיל הוא כאשר מדובר על שימושים מותרים, אשר נקבעו בחוק ובפסיקה.

אלו אינם מצריכים את קבלת אישורו של היוצר, היות שאלו שימושים שמטרתם אינה הפקת רווח כלכלי, כמו שימוש לצרכי חינוך, או לצורך כתיבת ביקורת.

במקרה של הפרת זכויות יוצרים, רשאי היוצר הנפגע, להגיש תביעה, במסגרתה ידרוש פיצוי כספי בגין ההפרה.

במסגרת הדיון בתביעות אלו, בוחן בית המשפט את טיבו של השימוש ביצירה: האם מדובר בשימוש מותר ולגיטימי, או האם מדובר בשימוש מסחרי, אשר מטרתו היא הפקת רווח למשתמש. משנקבע כי מדובר בהפרת זכויות יוצרים, יפנה בית המשפט לדון בשאלת הפיצוי הכספי.

חלק ניכר מן היצירות, מערבות מספר משתתפים שונים וחשוב תמיד לדעת למי שייכות זכויות היוצרים, בכדי לקבל את אישורו לשימוש. כאשר מדובר על יצירה מוסיקלית, למשל, ישנו המחבר, המלחין, המבצע והמקליט.

המשמעות היא, שבכל שימוש ביצירה מוסיקלית, אשר אינו שימוש מותר, יש לברר מי הם בעלי זכויות היוצרים ולקבל את אישורם, בין אם מדובר בגורם אחד ובין אם במספר גורמים. משתמש אשר אינו עושה זאת, חשוף לתביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים.

תאגידי זכויות – שומרים על זכויות היוצרים

מטבע הדברים, אכיפת זכויות יוצרים היא קשה מאוד עבור היוצר היחיד, בוודאי בעידן שבו, חלק ניכר מן המקרים של הפרת זכויות יוצרים, מתרחש באינטרנט והיקף ההפרה יכול להיות גדול מאוד.

לכן, קמו תאגידי הזכויות השונים, אשר מסייעים לכל היוצרים במוזיקה ובתחומי אומנות אחרים, לשמור על זכות היוצר שלהם, על ידי גביית תמלוגים מן המשתמשים ביצירות.

אולם, חשוב מאוד להבין כי ישנם מספר תאגידים המופקדים על זכויות יוצרים בתחום המוזיקה וכל אחד מהם מגן על זכויותיהם של סוג אחר של יוצרים.

למשל, אקו"ם מגנה על זכויות הפזמונאים, מלחינים ומו"לים, בעוד שאשכולות לדוגמא, מגנה על זכויות המבצעים. לפיכך, יוצרים ומשתמשים, מוכרחים להכיר את הגופים השונים, בכדי לדעת לאיזה גוף לפנות, כדי להיות מוגנים: היוצר – משימוש מסחרי ביצירתו ללא הסכמתו, אשר יגרום לו להפסד כלכלי והמשתמש – משימוש בלתי הוגן ביצירה, אשר עלול להוביל להגשת תביעה נגדו.

פיצוי כספי בגין הפרת זכויות יוצרים

יוצר אשר נפגע מהפרת זכויות יוצרים, רשאי להגיש תביעת פיצויים. בהקשר זה, חשוב מאוד לדעת כי  החוק מאפשר ליוצר שנפגע, לקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. הסיבה לכך היא כי לעיתים קרובות, הוכחת הנזק והיקפו, היא קשה מאוד וכרוכה בעלויות כספיות רבות ליוצר.

ישנם גם מקרים בהם, היא בלתי אפשרית. לכן, אפשר המחוקק ליוצרים להגיש תביעה ללא הוכחת נזק. למותר לציין, כי כאשר היקף הנזק גדול מאוד וניתן להוכיח אותו, תוגש תביעה רגילה, שכן פיצוי ללא הוכחת נזק, הוא מוגבל בסכום.

בבואו להחליט על סכום הפיצוי שיפסוק ליוצר, שוקל בית המשפט הדן בתביעה, שיקולים שונים, ביניהם: מהן נסיבות הפרת הזכות, כלומר, האם פעל המשתמש מתוך מניע מסחרי גרידא, או שנהג למעשה בתום לב,  מהי חומרת ההפרה, קרי, מהו היקף הנזק שנגרם וכיו"ב.

קבלת ייעוץ משפטי

בשל מורכבותו של תחום זכויות יוצרים והנזק הכספי אשר עלול להיגרם בהעדר הגנה משפטית, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בתחום זה.

יוצרים צריכים לדעת כיצד לשמור על זכות היוצרים שלהם, על מנת שלא ייעשה שימוש מסחרי ביצירתם, ללא ידיעתם ואישורם ואילו, המשתמשים חייבים לדעת אל איזה גופים לפנות על מנת להסדיר את השימוש בזכות, על מנת שלא ימצאו עצמם נתבעים בגין הפרת זכויות יוצרים.

דילוג לתוכן