מהי יצירה נגזרת?
מהי יצירה נגזרת?

המונח "יצירה נגזרת" מתייחס לכל יצירה, בין אם יצירה ספרותית, קולנועית, אומנותית ועוד, אשר נוצרה תוך הסתמכות משמעותית ובולטת על יצירה קודמת.

בניגוד ליצירה מועתקת, המבוססת על העתקה אחד לאחד של מאפייני היצירה המקורית, היצירה הנגזרת עושה שינוי באחד או יותר ממאפייניה היצירה, וזאת ללא שינוי מהותי בה.

בעוד שיצירה נגזרת עשויה אך לשנות או להוסיף על אחד ממאפייניה של היצירה, כמו לדוגמא בהוספת מספר דפים ליצירה ספרותית, או סצנה נוספת ביצירה קולנועית, הרי שלעיתים מדובר בהמרת היצירה המקורית למדיה שונה, תוך כדי שינוי מאפיינים מסוימים בה. כך לדוגמא במידה והיצירה החדשה הינה הצגה, המבוססת על יצירה מקורית כתובה, גם פה מדובר ביצירה נגזרת, בהתאם למשמעויותיה בחוק.

מי רשאי ליצור יצירה נגזרת?

אף כי בניגוד ליצירה מועתקת, היצירה הנגזרת אינה מהווה העתקה מלאה של היצירה המקורית, הרי שעודנה מסתמכת עליה במידה ניכרת ושאינה ניתנת להכחשה.

מסיבה זו, חוק זכויות יוצרים 2007, המבקש להסדיר את סוגיית זכויות היוצרים במדינת ישראל, קובע מפורשות כי הכנתה של יצירה נגזרת מהווה הפרת זכויות יוצרים של יוצר היצירה המקורית, על כל המשתמע מכך.

משמעות הדבר היא, כי הזכות ליצור יצירה נגזרת נתונה באופן בלעדי בידיו של בעל זכויות היוצרים ביצירה המקורית, שהינו במרבית המקרים גם היוצר המקורי (במידה ולא העביר זכות זו לגורם אחר). לבעל זכויות היוצרים ביצירה יש אם כן את הזכות ליצור יצירה נגזרת של יצירתו, וכך לדוגמא באמצעות עיבוד הטקסט הספרותי אותו יצר להצגת תיאטרון או לסרט קולנוע.

לעומת זאת, במידה וגורם אחר בחר ליצור יצירה נגזרת מיצירה מקורית, המוגנת בזכויות יוצרים, וזאת ללא הסכמתו של בעל הזכויות, הרי שמדובר בהפרת זכויות היוצרים של היוצר המקורי, ועילה להגשת תביעה משפטית כנגד הגורם המפר ותשלום פיצויים גבוהים לטובת בעל הזכויות ביצירה.

האם יצירה מקורית, משנוצרה, נחשבת כיצירה בפני עצמה?

אף כי יצירתה של יצירה נגזרת נעשית תוך הסתמכות ממשית על היצירה הקודמת, באופן מהותי ובולט, הרי שכל עוד היצירה הנגזרת נעשתה על ידי בעל זכויות היוצרים ביצירה המקורית, או באישורו, הרי שגם היצירה הנגזרת, מעת השלמתה, מוכרת כיצירה חדשה ומקורית, על כל המשתמע מכך, ומשכך זכאית למלוא ההגנות המוענקות בחוק זכויות היוצרים ליצירות מקוריות.

מסיבה זו, ומשעה שהיצירה הנגזרת הושלמה ועומדת ברשות עצמה, הרי שכל העתקה שלה, או ביצוע יצירה נגזרת שלה, אסורה בהתאם לחוק זכויות יוצרים, וזאת בדומה להגנה המוענקת ליצירה המקורית.

מתי יצירה נגזרת אינה מהווה הפרת זכויות יוצרים?

מטבע הדברים, ובמידה והיוצר המקורי של היצירה, או בעל הזכויות החוקיות בה, בוחר לבצע יצירה נגזרת של יצירתו, הרי שזכותו לעשות כן מוגנת בחוק, וזאת למעט מקרים חריגים ביותר.

לעומת זאת, קיימים מקרים בהם יצירה נגזרת, שלא נעשתה על ידי בעל הזכויות, ואף ללא אישור מטעמו, לא תיחשב כהפרת זכויות היוצרים של בעל הזכויות ביצירה, וזאת כל עוד הדבר נעשה במסגרת כללי ה"שימוש ההוגן".

סעיף השימוש ההוגן, אשר מעוגן אף הוא בחוק זכויות יוצרים, מאפשר לבצע שימוש מוגבל ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים, וזאת לצורך לימוד, מחקר, דיווח עיתונאי, כתיבת ביקורת, ציטוט תוך הוספת אסמכתא למקור, ועוד.

יש לזכור בהקשר זה, כי ככלל, עשיית יצירה נגזרת כחלק משימוש הוגן אפשרית רק במקרים חריגים ביותר. מסיבה זו, בכל מקרה מסוג זה חשוב להקדים ולהתייעץ מול עורך דין הבקיא בתחום זכויות היוצרים.

דילוג לתוכן