זכויות יוצרים ומפות גאוגרפיות
זכויות יוצרים ומפות גאוגרפיות

בכל הנוגע לתפיסה הרווחת בציבור הרחב, קיים הבדל בסיסי ומהותי בין מפות גיאוגרפיות למיניהן לבין "יצירות מקוריות", בהקשר שאלת זכויות היוצרים, וזאת בעיקר בשל העובדה כי מפות מטבען נתפסות כאלו שאינן "יוצרות" דבר חדש, כי אם מספקות תיעוד של תנאי שטח קיימים, זאת ותו לא.

עם זאת, ובהתאם לחוקי זכויות היוצרים בישראל ובחו"ל, מפות גיאוגרפיות מהוות חלק בלתי נפרד מחוקי זכויות היוצרים, ומוגנות על ידם באופן מלא, ובדומה לכל יצירה אחרת.

יש לזכור בהקשר זה, כי גם אם מטרת המפה היא תיאור מצב קיים (פני שטח, מרחקים, אמות מידה וכיוצא בזה), הרי שבפועל המפה מהווה יצירה מקורית, אשר בבסיסה אינה שונה מציור מקורי אשר מסתמך על תמונת נוף או דמות אנושית קיימת, או לחילופין צילום מקורי, אשר מוגן אף הוא במסגרת חוקי זכויות היוצרים.

להלן תתואר ההתייחסות הרלוונטית לנושא במסגרת החוק.

מה החוק אומר?

זכויות היוצרים על מפות בישראל הוכרו כבר במסגרת חוק זכויות היוצרים המקורי, אשר נכנס לתוקף בשנת 1911, שנים רבות טרם הקמתה של מדינת ישראל.

עם זאת, ובשל אי הבהירות ששררה ביחס להגדרתה המדויקת של מפה גיאוגרפית כ"יצירה", החוק התייחס למפות אלו כיצירה ספרותית, ומשכך כל שימוש במפה מקורית, ללא היתר מבעל זכויות היוצרים, ובשימוש שאינו מוגדר כ"שימוש הוגן", נחשב כהפרה של זכויות היוצרים בשימוש במוצר ספרותי.

בהמשך, ובמסגרת חוק זכויות היוצרים החדש אשר התקבל על ידי הכנסת בשנת 2007, הוכנסה לראשונה התייחסות ספציפית לסוגיית זכויות היוצרים של מפות גיאוגרפיות.

החוק מבהיר, כי כל מפה גיאוגרפית, אשר נוצרה על ידי אדם או גוף מסוים, מוגנת באופן אוטומטי על פי חוק זכויות היוצרים, וזאת במידה והיוצר לא ויתר על זכויותיו באופן מפורש, ובהתאם להוראות החוק.

משמעות הדבר היא, כי כל שימוש במפה גיאוגרפית מקורית, אשר נעשה ללא היתר, ולצורך שאינו מוגדר במסגרת כללי "השימוש ההוגן", עלול להיחשב כהפרת זכויות היוצרים של יוצר המפה, ולגרור סנקציות משפטיות והטלת חובת פיצויים מטעם בית המשפט.

עם זאת, חשוב לזכור כי גם מפות, כמו כל יצירה מקורית אחרת המוגנת על ידי חוק זכויות היוצרים, מאפשרות שימוש חופשי בהן למטרות המוגדרות כ"שימוש הוגן", וזאת בין היתר לצורך סקירה, שימוש לימודי, חוות דעת וכדומה. בנוסף, כל שימוש מסחרי במפות גיאוגרפיות ללא היתר מהיוצר הינו אסור בהחלט, ומהווה הפרה ברורה של זכויות היוצרים שברשותו.

 דוגמה לפסיקה בנושא

במהלך שנת 2008, דן בית המשפט המחוזי בירושלים בתביעה שהגישה חברת "מפה", העוסקת בין היתר ביצירת מפות גיאוגרפיות, כנגד חברת "רובין פרסום שיווק והפקות", העוסקת ביצירה והפצה של מדריכים טלפוניים.

במסגרת כתב התביעה, טענו נציגי "מפה", כי חברת רובין הפקות השתמשה במפה אשר נוצרה על ידה, והכניסה אותה למדריך הטלפונים שהוציאה, וזאת ללא אישור כנדרש מחברת מפה, בעלת זכויות היוצרים החוקית. עם זאת, חברת רובין הפקות טענה כי המפה שהוכנסה למדריך אינה מפרה זכויות יוצרים, שכן מדובר בשימוש הוגן ובחיקוי מותר.

עם זאת, ובמסגרת פסק הדין, קיבל בית המשפט את תביעתה של חברת "מפה", וחייב את חברת רובין הפקות לתשלום פיצויים על סך 12,500 ₪, וכן הוצאות משפט.

במסגרת הפסיקה, הבהיר בית המשפט המחוזי באופן ברור, כי מפה גיאוגרפית מהווה "יצירה מקורית" לכל דבר ועניין, כאשר כל שימוש שאינו מותר בה מהווה הפרה של זכויות יוצרים, ועילה לתשלום פיצויים בסכומים הקבועים בחוק.

דילוג לתוכן