סלוגן"סימן מסחר" הינו כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר של חברה (מילים, דמויות וכולי), ושבאמצעותו מבדלת החברה את המוצר שייצר ממוצרי ממתחריו.

סימן מסחר אשר נרשם אצל רשם סימני המסחר במשרד המשפטים, מקנה לבעל הסימן הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים.

הגבלת השימוש מאפשרת ליצרן לבדל עצמו כאמור ממתחריו, ובכך לבנות לעצמו מוניטין ולקדם את עסקיו.

הגבלה זו משרתת גם את הצרכנים ומונעת מהם לטעות ולהתבלבל בין המוצר הנושא את סימן המסחר למוצר אחר בעל שם דומה.

מהו סלוגן?

"סלוגן" הוא מונח מתחום עולם הפרסום שמשמעו מסר קצר וקליט, לרוב בין מספר מילים בודדות, המתלווה לשם של תאגיד מסוים או מותג כלשהו.

סלוגן טוב הוא למעשה משפט שקל לזכור אותו, שמעביר מסר בדרך הקצרה ביותר, תוך שימוש בכמה שפחות מילים, ואשר מושך את מלוא תשומת הלב לתכונה אחת או יותר של המוצר או התאגיד. הסלוגן נוצר במטרה לייצג גורם מסוים ולהיות מזוהה עימו בתודעת הציבור.

מאגר סימני המסחר

טרם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר כלשהו, מומלץ לתור אחר סימני מסחר דומים הרשומים זה מכבר בפנקס סימני המסחר.

לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר חשוב לוודא כי אין סימני מסחר קיימים ודומים. את החיפוש ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט העוסק בפטנטים.

 ביטול סימן מסחר רשום

רישום סימן מסחר לא תמיד מקנה לבעליו חסינות מפני שימוש על ידי אחרים ואף ניתן להגיש בקשה לביטול סימן מסחר בנסיבות מסוימות

לדוגמא, סעיף בפקודה של סימני מסחר קובע כי ניתן לבטל סימן מסחר רשום אם רישומו התבקש מבלי שהמבקש התכוון בתום לב לעשות בו שימוש, ומשהוכח כי לא נעשה שימוש בסימן בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטולו.

דילוג לתוכן