חוק"האם עיצוב דמותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, במדליה שעיצב הנתבע עבור המטבעה הממלכתית הנורבגית, היא יצירה אומנותית של הנתבע או שמא עיצוב הדיוקן במדליה נעשה על פי צילום שצילם התובע תוך הפרת זכות היוצרים של התובע בצילום?" על שאלה זו השיב בית משפט השלום בתל-אביב יפו בפסק דינו מיום 19.9.2006 (כב' השופטת דליה מארק-הורנצ'יק).

הרקע והעובדות

נושא התביעה שעמדה בפני בית המשפט הינו אחת התמונות המפורסמות של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל. בתמונה נראים פני רבין ז"ל, כאשר ראשו מוטה מעט הצידה והוא מישיר מבט לאופק, ומאחוריו דגל ישראל.

לטענת התובע, אשר צילם את התמונה, הנתבע שהינו מעצב מדליות העתיק את הדיוקן במדליה שעיצב ובכך הפר את זכות היוצרים של התובע בתמונה. התובע העמיד את תביעתו על סך 75,000 ₪.

הנתבע טען מנגד, כי המדליה שיצר הינה היצירה המקורית שלו, כאשר עיצוב הדמות במדליה – פניו של רבין המפוסלים בתלת מימד על גבי המדליה, הם תוצאת ההשראה המצרפית המשלבת מכלול של תמונות שחברו להם ליצירה אומנותית מקורית שלו והיוו עבורו מקורות השראה.

הדיון המשפטי

חוק זכויות יוצרים משנת 1911, שהיה בתוקף ביום מתן פסק הדין, קובע בין היתר כי יצירת צילום הינה יצירה אומנותית הראויה להגנת זכויות יוצרים. משכך, קבע בית המשפט כי אין חולק שלתובע בעניין זה קיימות זכויות יוצרים בצילום.

תנאי מרכזי לקיומה של הזכות הינו שעסקינן ביצירה "מקורית", כלומר, יצירה עצמאית פרי יצירתו של מחברה המקיימת מידה מסוימת של יצירתיות. בית המשפט הבהיר, כי דרישת המקוריות אינה מתקיימת רק בצילום אומנותי, אלא אפשר שתתקיים אף בצילום דוקומנטרי, שכן ללא ספק נדרשת מקוריות כדי לדעת מתי בדיוק לצלם את התמונה, מבחינת העיתוי הנכון, כדי לתפוס גם את החי וגם את הדומם שבתמונה בקומפוזיציה הנכונה.

בית המשפט הוסיף, כי זכות היוצרים הינה זכות היחיד, היוצר, הבעלים או המחזיק בזכות היוצרים, להתיר או לאסור שימוש על ידי אחר ביצירתו. זכות זו מופרת כאשר נעשה שימוש ביצירה ללא היתר.

כאשר מדובר בצילום, הפרת זכות היוצרים נעשית לרוב על ידי "שעתוק" הצילום גופו, והיא יכולה להתבצע אף במדיום שונה או במימד שונה (למשל, במדליה תלת מימדית). כמו כן, הפרת זכות יוצרים יכולה להתקיים בשימוש בלתי מורשה ביצירה כולה או בחלק ממנה (במקרה זה, דיוקן פניו של יצחק רבין ז"ל, ללא הרקע שבתמונה המקורית).

הכרעה

בית המשפט קבע, כי חרף העברת הדמות מדו מימד לתלת מימד, קיים דמיון מהותי בין שתי היצירות, והוא בולט ביותר, כך שמתחייבת המסקנה לפיה דמות ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין ז"ל, הועתקה מהצילום המקורי למדליה.

כמו כן, נקבע כי לנתבע לא תעמוד הגנת "מפר תמים", כיוון שידע בבירור כי הוא מבצע פעולת "שעתוק" של תמונה אשר נוצרה על ידי אחר.

לאור האמור, פסק בית המשפט פיצויים לתובע בגין הפרת זכויות יוצרים בסך של 34,020 ₪, ללא הוכחת נזק; פיצוי בגין הפרת זכויות מוסריות בסך 16,000 ₪; פיצוי בסך 6,500 ₪ בגין עשיית עושר ולא במשפט מצד הנתבע; ופיצוי בסך 10,000 ₪ בגין הפסד מוניטין והכנסתו ובגין עוגמת נפש.

כמו כן, חייב בית המשפט את הנתבע לשלם לתובע את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך הדין מטעמו בסך 13,000 ₪.

דילוג לתוכן