שימוש הוגן בזכויות יוצריםהמונח "שימוש הוגן" הוא אחד מהמונחים המוכרים ביותר בתחום זכויות היוצרים, כאשר פעמים רבות, ובמסגרת תביעות משפטיות שמוגשות בגין הפרת זכויות יוצרים, נשמעת הטענה כי השימוש בתוכן המוגן נעשה במסגרת כללי השימוש ההוגן, ומשכך אינו מפר זכויות יוצרים. לאור האמור, יש צורך להבהיר מהו תפקידו של "השימוש ההוגן", וכיצד הוא מוגדר בחוק הישראלי.

מה אומר החוק?

חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007, קובע במסגרת סעיף 19 (א), כי "שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה או בחינה על ידי מוסדות החינוך". בעוד שעל פניו, החוק מגדיר במפורש מהם השימושים הנחשבים כ"שימוש הוגן", הרי שסעיף 19 (ג) מבהיר כי קיימת אפשרות להגדרתם של שימושים נוספים כ"שימוש הוגן", במידת הצורך.

חשוב גם לזכור, כי הגדרת השימוש ההוגן היא הגדרה רופפת למדי, אשר מתבססת על עיקרון הסבירות. משמעות הדבר היא, כי בכל מקרה בו קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, השאלה האם מדובר בשימוש הוגן נבחנת בהתאם לארבעה קריטריונים:

מהו תפקידו של שימוש הוגן?

סעיף השימוש ההוגן הוא בבסיסו בעל חשיבות ציבורית ניכרת, אשר מטרתו להגן על עיקרון חופש הביטוי, וכן לאפשר זרימת מידע חופשית, אשר מהווה את אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה.

עם זאת, זכויות אלו עומדות בניגוד לזכותו של כל אדם לבעלות בלעדית על קניינו, לרבות קניין רוחני, כאשר גם זכות זו מהווה אינטרס ראשון במעלה, אשר נועד לעודד ולהפיץ יזמות, ולאפשר לכל אדם להפיק רווח מעבודתו.

מסיבה זו, כל טענה בדבר שימוש חופשי בתוכן המוגן בזכויות יוצרים מביאה לידי ביטוי את ההתנגשות בין שני האינטרסים הציבוריים הללו, ומשכך, כל מקרה נבחן לגופו.

פסיקה לדוגמא – שימוש הוגן בתמונות?

במסגרת הליך ת"א 1808/03, בעלי אולם האירועים "ורסאי" בירושלים, בו התרחש "אסון ורסאי" בשנת 2001, הגישו תביעה נגד צלם החתונה, אשר מכר תמונות שצילם לפני ואחרי האירוע, וכן את העיתון וערוץ הטלוויזיה שרכשו את התמונות.

לטענת התביעה, זכויות היוצרים של התמונות שצולמו על ידי הצלם אשר הועסק על ידי האולם, מוקנות על פי החוק לאולם עצמו, ומשכך, ובשעה שמכר אותן לגורמים חיצוניים, הפר הצלם את זכויות היוצרים של בעלי האולם. יש לציין עם זאת, כי בעלי האולם התייחסו בתביעתם רק אל התמונות מהאירוע שלא נכללו ברגעי האסון עצמו.

בתגובה, המשיבים טענו כי התמונות מהאירוע אכן היו מוגנות בהתאם לחוק זכויות יוצרים. עם זאת, השימוש בתמונות נעשה במסגרת כללי השימוש ההוגן, וזאת לצורך "דיווח עיתונאי", ומשכך, לטענת התביעה, אין מדובר בהפרת זכויות היוצרים של בעלי האולם.

במסגרת הדיון בתיק, בחן בית המשפט האם המקרה שלהלן אכן עומד בכללי השימוש ההוגן, כפי שנקבעו בחוק, וזאת על בסיס ארבעת הקריטריונים המרכזיים. בית המשפט קבע, כי אף שהתמונות שימשו לצורך דיווח עיתונאי, הרי שמכירתם נעשתה למטרת רווח, ומשכך אינה עומדת בכללי השימוש ההוגן.

כמו כן, נקבע כי בניגוד לתמונות מהאירוע עצמו, אשר ייתכן שעומדות בכללי השימוש ההוגן, הרי שהתמונות בהן התיק דן, אשר מתייחסות לאירועים לפני ואחרי האירוע, אינן מוגדרות כ"צורך עיתונאי". לאור האמור, בית המשפט קיבל את טענות התביעה, וקבע כי זכויות היוצרים של בעל האולם אכן הופרו על ידי הנתבעים.

דילוג לתוכן