"כל הזכויות שמורות" ©

זכות יוצרים היא אחד מענפי הקניין הרוחני המרכזיים, אשר במסגרתה ניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה הגנה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה על ידי אחרים. בדרך זו, יכול היוצר לנצל ולהפיק את התועלת הכלכלית המקסימאלית מיצירתו, פרי עמלו.

האם שימוש בתמונה במדליה מהווה הפרת זכות יוצרים?

חוק

"האם עיצוב דמותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, במדליה שעיצב הנתבע עבור המטבעה הממלכתית הנורבגית, היא יצירה אומנותית של הנתבע או שמא עיצוב הדיוקן במדליה נעשה על פי צילום שצילם התובע תוך הפרת זכות היוצרים של התובע בצילום?" על שאלה זו השיב בית משפט השלום בתל-אביב יפו בפסק דינו מיום 19.9.2006 (כב' השופטת […]

מהו סוד מסחרי?

חוק

"סוד מסחרי" מוגדר בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, כ"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". כלומר, כדי שמידע עסקי ייחשב לסוד מסחרי, נדרש כי לא יהיה בנחלת הרבים וכי יהיה בו […]

עורך דין המתמחה בזכויות יוצרים

עריכת דין

בניגוד לסוגים אחרים של קניין רוחני, כגון פטנטים או סימני מסחר, אשר הגנתם בדין הישראלי מחייבת רישום במשרדי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הגנת זכויות יוצרים אינה מחייבת רישום או הופעת סימן © על גבי היצירה. ישנן מדינות אחרות, כגון ארצות הברית, שבהן ניתן לרשום גם זכות יוצרים. עם זאת, יובהר כי היעדר הרישום אינו […]

למי שייכות זכויות היוצרים לעובד או למעביד?

עובד מעביד

ענף זכויות היוצרים הוא אחד הענפים המרכזיים בהם עוסקים דיני הקניין הרוחני. זכות היוצר ביצירתו, כוללת מגוון זכויות משפטיות המעניקות הגנה ליצירה מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים, ומאפשרות ליוצר היצירה לנצל ולהפיק את התועלת הכלכלית המקסימאלית ממנה.

חוק זכויות יוצרים, התשס"ז 2007

חוק

לאור ההתפתחות הרבה בתחום זכויות היוצרים בישראל ובעולם בשנים האחרונות, נכנס לתוקפו בשנת 2008 חוק זכויות יוצרים, התשס"ז-2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים"), במטרה להחליף את התבססות שיטת המשפט בישראל בכל הנוגע לזכויות יוצרים על הדין מתקופת המנדט הבריטי אשר היה קבוע במסגרת פקודת זכויות יוצרים משנת 1924.

גניבת והפרת זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים הן אחד התחומים בהם עוסקים דיני הקניין הרוחני. זכות היוצר ביצירתו, אשר נחשבת לקניינו הרוחני, כוללת מגוון רחב של זכויות משפטיות המעניקות הגנה ליצירה מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים.

דילוג לתוכן