זיוף סימני מסחר ומותגים

עריכת דין

"סימן מסחר" הוא סימן שנועד לזהות מוצר של יצרן מסוים, על ידי הבדלתו ממוצרים של מתחריו. כאשר במותגים עסקינן, דוגמה נפוצה לסימן מסחר הינה "לוגו" (בעברית: "סמליל"), שהינו רכיב גרפי אשר נוצר או עובד במטרה לסמל ולייצג חברה או מוצר מסוים ולהיות מזוהה עימם בתודעת הציבור. לעיתים ילווה הלוגו בטקסט כחלק מהאלמנט הגרפי, אך אפשר […]

סימני מסחר וסלוגנים

"סימן מסחר" הינו כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר של חברה (מילים, דמויות וכולי), ושבאמצעותו מבדלת החברה את המוצר שייצר ממוצרי ממתחריו.

סימני מסחר ולוגואים

סימן מסחר

"סימן מסחר" הינו כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר מסוים (מילים, דמויות, סמלילים וכולי), אשר מבדל אותו ממתחריו. סימן מסחר אשר נרשם אצל רשם סימני המסחר במשרד המשפטים, מקנה לבעל הסימן הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים.

ביטול סימן מסחר רשום

סימן מסחר

סימן מסחר הינו כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר של חברה או ארגון מסוים ושבאמצעותו מבדלים את המוצר מהמתחרים.

דילוג לתוכן