הליך רישום פטנט
הליך רישום פטנט

הליך רישום פטנט הוא אחד מן ההליכים המורכבים והארוכים ביותר, במסגרתו מבקש מי שהמציא המצאה, ליתן לה זכות משפטית ייחודית הקרויה פטנט. משניתן פטנט על המצאה, לא ניתן יהיה להשתמש בה בצורה מסחרית, ללא רשותו של בעל הפטנט.

להגנה זו ערך משפטי וכלכלי רב ועל כן, מוגשות בישראל הרבה מאוד בקשות לרישום פטנט בישראל, לצד בקשות בינלאומיות לרישום. במאמר זה, נסקור את השלבים המרכזיים בהליך רישום הפטנט בישראל.

האם הרעיון כבר קיים?

הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה לרישום פטנט, הוא מעין צעד מקדמי: עריכת חיפוש במאגרי הפטנטים השונים, על מנת לבדוק האם הרעיון עליו מבקשים לרשום פטנט, כבר קיים. הממציא יכול לערוך חיפוש עצמאי, אך מטבע הדברים, מומלץ לפנות למומחה ברישום פטנטים, על מנת שהרישום יהיה מקיף ויסודי יותר. שלב זה הוא חשוב מאוד ואין לדלג עליו וזאת בכדי למנוע הוצאה כספית מיותרת של הגשת בקשת רישום פטנט על המצאה שכבר רשומה.

היה והממציא ערך חיפוש עצמאי ויש לו ספק בדבר קיומו של מוצר זהה או דומה, כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע אשר יחווה דעתו האם ניתן להגיש בקשת רישום פטנט להמצאה כפי שהיא, או האם יש לערוך בה שינויים כלשהם.

הכנת בקשת הרישום

בקשה לרישום פטנט, צריכה לכלול, ראשית לכל, תיאור ברור של ההמצאה, כולל שרטוטים. שנית, יש להסביר בבקשה, את אופן השימוש בהמצאה ובמה היא שונה מיתר המוצרים הקיימים בשוק באותה קטגוריה, מהו היתרון או הייחוד שהיא מביאה עמה. שלישית, על הממציא לצרף לבקשה את כל המסמכים הרלוונטיים.

עריכת הבקשה בצורה מלאה ומדויקת היא חשובה ביותר היות שבקשה חסרה, מעכבת את הליך הבחינה שלה על ידי משרד הפטנטים. היות שהליך הבחינה הוא ארוך למדי, רצוי לעשות כל שניתן על מנת לקצר את ההליך. הממציא יכול להגיש את הבקשה  לרישום באופן עצמאי, אך בשל מורכבות העניין והחשיבות הכלכלית – משפטית, של רישום הפטנט, כדאי לפנות אל עורך דין המתמחה ברישום פטנטים או לפנות אל עורך פטנטים שזהו עיסוקו.

הליך בחינת בקשת הרישום

משהוגשה אל משרד הפטנטים בקשת הרישום, מתחיל הליך בחינתה אשר יכול להיות ארוך למדי ולהימשך כמספר שנים.

במסגרת תהליך הרישום, יכול משרד הפטנטים להתנגד לבקשת רישום הפטנט, מנימוקים שונים, כאשר לממציא תינתן הזדמנות לטעון טענות משפטיות ו/או עובדתיות, נגד ההתנגדות.

כמו כן, על הממציא לקחת בחשבון כי ייתכן כי יוגשו התנגדויות מצד הציבור, שהרי בקשת רישום הפטנט מתפרסמת ברבים, על מנת לאפשר למי המעוניין בכך, להגיש התנגדות לרישום ההמצאה כפטנט. למותר לציין, כי כאשר מוגשת התנגדות, הליך הרישום מתארך. כאשר אושרה לבסוף בקשת הרישום, יהיה הפטנט תקף לתקופה של 20 שנה.

בקשה בינלאומית לרישום פטנט

רישום פטנט הוא טריטוריאלי ופירושו של דבר כי ההגנה לה זוכה הפטנט חלה אך ורק במדינה בה בוצע הרישום. על כן, עד לא מזמן, היה על כל ממציא, להגיש בקשה נפרדת לרישום פטנט בכל מדינה בחו"ל, בה היה רוצה לעשות שימוש בהמצאתו ולזכות בהגנה קניינית.

כיום, יש פתרון לבעיה זו: הגשת בקשה בינלאומית בהתאם לאמנת PCT, בה חברות מדינות רבה, כולל ישראל. הגיש הממציא את הבקשה הבינלאומית, קיבל הוא כיסוי אוטומטי של כלל המדינות החתומות על האמנה ביום הגשת הבקשה.

אופן עריכת הבקשה והליך הרישום, הוא שונה מהליך הרישום הרגיל שתואר לעיל ועל כן מומלץ מאוד לפנות אל עורך פטנטים או עורך דין המתמחה בתחום, לשם הגשת הבקשה.

דילוג לתוכן