הפרת פטנט של מישהו אחר? כדאי שתחשוב פעמיים
הפרת פטנט של מישהו אחר? כדאי שתחשוב פעמיים

הפרת פטנט היא שימוש מסחרי במוצר הרשום כפטנט וזאת ללא קבלת הסכמתו של בעל הפטנט. כל הפרה שכזו, מקימה לבעל הפטנט עילת תביעה נגד המפר, אשר במסגרתה, יכול הנפגע לדרוש לא רק פיצוי כספי, אלא גם לבקש סעד של צו מניעה.

בתי המשפט פוסקים פיצוי כספי לנפגע, בהתאם לחומרת הנזק והיקפו ולצד הפיצוי הכספי, ישנו צו המניעה, אשר במסגרתו יבקש הנפגע מבית המשפט, להורות לנתבע, המפר, לחדול באופן מיידי משימוש במוצר.

מהו פטנט?

פטנט היא זכות משפטית מתחום הקניין הרוחני, המעניקה הגנה להמצאה מקורית, מפני שימוש מסחרי. לשם קבלת הגנה זו, יש להגיש בקשה לרישום פטנט אל משרד הפטנטים, הליך אשר אורך בדרך כלל מספר שנים.

הבקשה תכלול תיאור מפורט של ההמצאה ושרטוט שלה ואליה יש לצרף גם מסמכים שונים. הממציא יכול להכין את הבקשה ולהגישה באופן עצמאי, אך היות שמדובר בעניין מורכב ביותר, חלק ניכר מן הממציאים פונים אל עורך פטנטים, אשר מטפל בנושא בקשת הרישום.

חשוב לציין, כי רישום פטנט בישראל אינו מקנה הגנה מפני שימוש מסחרי, במדינות אחרות, היות שזכות הפטנט היא טריטוריאלית. אולם, ניתן להגיש בקשה בינלאומית לרישום פטנט, אשר כרוכה אמנם בעלות גבוהה יותר, אך מעניקה הגנה מקיפה לממציא, מפני שימושים מסחריים בחו"ל.

מה נחשב כהפרת פטנט?

כל שימוש הנועד להפקת רווח, מבלי שניתן לכך אישור מבעל הפטנט, יכול להיחשב כהפרת פטנט ולחשוף את המשתמש לתביעה משפטית. שימוש אסור המהווה הפרת פטנט, יכול להיות למשל, ייצור, ייבוא, מכירה, שיווק וכיוצא בזה. למעשה, כל פעולה אשר יש בה  ניצול של הפטנט, יכולה להיחשב כהפרת פטנט.

יתרה מזאת, ניתן להטיל אחריות נזיקית גם על מי שמספק מוצר אשר יאפשר לאדם אחר להפר פטנט.

יש לציין, כי הפרת פטנט אינה מחייבת שימוש בכל ההמצאה, אלא די בכך שהניצול מתייחס לעיקר הרכיבים בה.

לאור האמור לעיל, כאשר אדם או תאגיד, מעוניין לעשות שימוש בהמצאה, במוצר כלשהו, אשר רשום כפטנט, כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בקניין רוחני, בפרט בתחום דיני הפטנטים.

זאת לשם קבלת חוות דעת באשר לשימושים אשר ניתן לעשות במוצר, מבלי לבצע עוולה של הפרת פטנט. לחילופין, היה והשימוש הרצוי מצריך קבלת אישור, עורך הדין יפנה בשם הלקוח אל בעל הפטנט, לשם קבלת הסכמתו לאותו השימוש.

קבלת צו מניעה

משך הזמן הארוך אשר עובר עד אשר בית המשפט דן בתביעה העיקרית לפיצוי כספי, הופך את הסעד של צו מניעה, אשר בו הדיון קצר יותר משמעותית, ללא פחות חשוב מן הסעד הכספי, לעיתים אף לחשוב יותר עבור בעל הפטנט.

הטעם לכך הוא שבמקרים רבים, הנזק הראשוני שנגרם כתוצאה מן ההפרה הוא לא גדול ולכן, הסעד לו זקוק בעל הפטנט באופן מיידי הוא צו מניעה, אשר יעצור את המפר מהמשך שימוש במוצר. כך למעשה ימנע בעל הפטנט את הנזק העיקרי מן ההפרה.

לשם קבלת צו מניעה, יידרש הנפגע להוכיח כי מדובר בפטנט רשום ולהראות לבית המשפט כי ישנו בסיס לכאורה לשימוש אסור על ידי הנפגע, המהווה הפרת פטנט.

הפיצוי הכספי

כבכל תביעה נזיקית, גובה הפיצוי הכספי שניתן לתובע, הוא פונקציה של היקף הנזק וטיבו. כמו כן, ישנם שיקולים נוספים אותם לוקח בית המשפט בחשבון, בבואו לקבוע את סכום הפיצוי, למשל, האם התנהלות הנתבע מעידה על כוונה לפגוע בתובע או שמא נהג בתום לב, האם פעל הנתבע למזעור הנזק, מה הייתה מערכת היחסים בין הצדדים וכיו"ב.

דילוג לתוכן