זכויות יוצריםזכויות יוצרים הן אחד מענפי הקניין הרוחני, והן מעניקות הגנה משפטית ליוצר או לבעלים של יצירה מקורית מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים.

הגנה זו, מאפשרת לבעל זכות הקניין הרוחני ביצירה לנצל ולהפיק את התועלת הכלכלית המקסימאלית ממנה, ומעניקה תמריץ לבני האדם להמשיך ליצור ולהעשיר את עולם הביטויים ואת האינטלקט החברתי בכללותו.

מהי "יצירה"?

בהתאם לחוק זכויות היוצרים הישראלי, הגנת זכויות יוצרים תוענק לכל יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוזיקלית, ללא תלות במדיום שבו פורסמה, ובלבד שתהיה מקורית.

זכות היוצרים ביצירה הינה זכותו של היוצר או של בעל הזכות הקניינית ביצירה לעשות בה, או בחלק מהותי ממנה, אחת או יותר מהפעולות הבאות: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה.

 זכויות יוצרים באינטרנט – איזה תוכן מוגן וכיצד?

בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים כיום, מהווה האינטרנט את מקור המידע הגדול, הזמין והדינאמי ביותר. פרט להיותו מאגר מידע נרחב, משמש האינטרנט קרקע פורייה ליצירה אישית, בניית אתרים, שיווק והפצת מוצרים ועוד.

בכל אחד מהללו מושקעים משאבים רבים, כגון זמן, כסף, יצירתיות, כישרון ופרסום. עובדה זו מחייבת התייחסות מיוחדת למתן הגנה על זכויות יוצרים ברשת האינטרנט.

החוק בישראל מחיל את הגנתו גם על תוכן מקורי שפורסם ברשת האינטרנט. הכוונה אינה רק לתוכן המילולי המוצג באתר האינטרנט, אלא גם לאופן עיצוב האתר, התמונות, הסמלים, הפונטים, וכן כל דבר תוכן אחר הנחשב לקניינו הרוחני של היוצר ובעליו של האתר.

בעל זכות יוצרים אשר נפגע מהפרה רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש צו מניעה כנגד המפר, וכן להגיש תביעה כספית בגין ההפרה.

הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט

כאשר הגיש אדם לבית המשפט תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים של תוכן אינטרנטי השייך לו, יבחן בית המשפט את קווי הדמיון בין היצירה המקורית ליצירה המועתקת במטרה לקבוע האם אכן הופרה זכות היוצר, באופן מלא או חלקי.

אם קבע בית המשפט כי השוני בין היצירות הינו זניח, ולעומת זאת הדמיון ביניהן הינו רב ובמידה העולה לכדי הטעייה, יועבר נטל ההוכחה לכתפי הנתבע להוכיח כי לא ביצע הפרה של זכויות היוצרים.

בשונה מתביעות נזיקיות אחרות, בתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים רשאי התובע לזכות בפיצוי כספי אף אם לא הוכיח שנגרם לו נזק כלכלי כזה או אחר. בהתאם לדין הישראלי, משקבע בית המשפט כי אכן בוצעה הפרה של זכות יוצרים אולם לא הוכח כי נגרם נזק בגינה, יזכה התובע בפיצוי של בין 10,000 ל-20,000 שקלים חדשים, וזאת לכל הפרה באופן נפרד.

בנוסף, קיימים בחוק עוולות מסחריות פיצויים נוספים שאינם מחייבים הוכחת נזק, עד לגובה של 100,000 ₪, וזאת במקרים של גזל, גניבת סוד מסחרי, גניבת עין וכיו'.

מהי "הפרה נפרדת" של זכויות יוצרים?

על מנת להפריד בין ההפרות השונות, יבחן בית המשפט את הערך הכלכלי העצמאי של כל פריט תוכן שנפגע.

דבר נוסף שיבחן בית המשפט הינו מידת ההשקעה שהושקעה בכל פריט תוכן. אם, למשל, האתר כולו עוצב באותו סגנון מבלי שהושקע מאמץ מיוחד באחד או יותר מרכיביו, הרי שגם אם בוצעו מספר הפרות בית המשפט יתייחס אליהן כאל הפרה אחת.

עם זאת, כאשר ניתן להבחין במידה יוצאת דופן של השקעה, ייחודיות, יצירתיות ומחשבה המתקיימות ברכיב מסוים באתר, תוכר הפגיעה ברכיב זה כהפרה נפרדת, והיא תזכה את היוצר בפיצוי נפרד.

דילוג לתוכן