זכויות יוצרים בקולנועזכות יוצרים, משמעה כי ליוצר, זכות בלעדית לשימוש ביצירתו וכל המעוניין לעשות בה שימוש, זקוק לאישורו. חשוב להבהיר, כי הבלעדיות מתייחסת רק לשימוש מסחרי ושימושים שאינם למטרה של הפקת רווח כלכלי, הם לרוב, שימושים מותרים, אשר אינם דורשים את אישורו של היוצר.

דיני זכויות יוצרים, מגנים על סוגים שונים של יצירות בתחומים רבים, למשל, יצירות קולנועיות ומוזיקליות, לצד מאמרים אקדמיים ועיצובים גרפיים. זכות היוצר מגנה על קניינו של היוצר משהיא מגבילה את השימוש המסחרי ביצירה, ללא אישורו. בד בבד, בשל התמריץ שהיא מעניקה לאמנים ליצור, היא מאפשרת לחברה להיות עשירה יותר מבחינה תרבותית.

זכויות יוצרים בקולנוע

בכל יצירה, יכולים להשתתף גורמים שונים, כאשר כל אחד מהם, יכול להיות בעל זכויות היוצר. כך למשל, ביצירה קולנועית, ישנו התסריטאי אך ישנו גם גוף השידור, המשדר את הסרט או הסדרה, אשר יכול לקבל את זכויות היוצרים.

קיומה של זכות יוצר, פירושה כי לא ניתן לעשות ביצירה כל שימוש שאינו שימוש מותר, כהגדרתו בחוק, מבלי לקבל רישיון מתאים. למשל, כאשר מדובר על סרט, אין להציגו בפומבי, ללא קבלת רשות מבעלי זכות היוצר. לעומת זאת, צפייה בסרט בשימוש פרטי, מותרת כמובן. הכוונה היא למנוע שימוש מסחרי של ציבור המשתמשים, ביצירה, ללא קבלת רישיון מתאים מבעל זכויות היוצר.

מה עושים במקרה של הפרה?

יש לפנות באופן מיידי אל משרד עורכי דין, המתמחה בזכויות יוצרים, אשר יפעל באפיקים המתאימים, על פי נסיבות המקרה. לרוב, יוציא עורך הדין מכתב למשתמש, על הפרת זכויות היוצרים, בו ידרוש ממנו לחדול מיד ממעשה ההפרה ולפצות את היוצר. במכתב, יבהיר עורך הדין כי אם המשתמש לא יפעל בהתאם לאמור, יינקטו נגדו הליכים משפטיים.

לעיתים, די במכתב זה כדי להביא לסיומו של העניין, אך במקרים רבים, יש צורך להגיש תביעה, אשר יכללו לרוב שני סעדים: צו מניעה, אשר יורה לנתבע, לחדול מן ההפרה ופיצוי כספי, פיצוי נזיקי, שהרי הפרת זכויות יוצרים גוזלת רווחים מן היוצר.

פיצוי סטטוטורי

מטרתו של הפיצוי הנזיקי, היא להחזיר את המצב לקדמותו, כלומר, להביא את התובע, את הנפגע, לאותו מצב שבו היה לולא מעשיו של הנתבע. אולם, לשם כך, על התובע להוכיח הפרת חובה מצד הנתבע, קיומו של נזק והיקפו.

במצב של הפרת זכויות יוצרים, קשה מאוד, לעיתים, להוכיח כי נגרם נזק בפועל, בעקבות ההפרה ועל כן, מאפשר החוק, קבלת פיצוי כספי ללא הוכחת נזק ובלבד כי התובע הוכיח כי בוצעה הפרה שפגעה בו.

הרף המקסימאלי של הפיצוי הוא 100,000 ש"ח, כאשר בית המשפט יבחן בכל מקרה, את חומרת ההפרה, את היקפה ומשכה, את טיב התנהגות הנתבע ופרמטרים נוספים, על מנת לקבוע את סכום הפיצוי המתאים.

האם כל יצירה זוכה להגנה?

חשוב להבהיר כי לא כל יצירה זוכה להגנה של החוק, אלא עליה להיות מקורית ומקובעת באופן כלשהו. דרישת המקוריות, משמעותה כי היצירה היא פרי מאמציו, דמיונו והשקעתו של היוצר והיא אינה יצירה מועתקת.

אין פירושו של דבר כי היוצר לא יכול לקבל השראה מיצירות אחרות, אך יצירתו שלו, מוכרחה להיות שונה מספיק, על מנת שניתן יהיה לראות בה יצירה נפרדת, יצירה מקורית, הזכאית להגנה שבחוק. בנוסף לדרישת המקוריות, ישנה דרישת הקיבוע, למשל, אם מדובר בתסריט, עליו להיות כתוב, בכדי שייחשב ליצירה מוגנת.

נקודה נוספת וחשובה היא כי החוק אינו מגן על רעיונות, אלא על אופן הביצוע בלבד, על דרך הביטוי. כלומר, אין מניעה ליצור סרט למשל, על בסיס רעיון של סרט קיים, כל עוד יש שוני מהותי בין היצירות. היה והדמיון עולה על השוני, ייתכן מאוד שליוצר הסרט הראשון, תהיה עילת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.

דילוג לתוכן