מכירה פומבית"פטנט" הינו כל מוצר או תהליך טכנולוגי אשר מהווה אמצאה שהינה חדשה, מועילה, שיש בה התקדמות המצאתית ושניתנת לשימוש וייצור תעשייתיים. פטנט שנרשם אצל רשם הפטנטים מקנה לבעליו הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים, במסגרת דיני הקניין הרוחני.

על מנת שהמצאה ("אמצאה", בלשון החוק הישראלי) תהיה כשירה לרישום כפטנט, נדרש כי יתקיימו בה ארבעה מרכיבים: חדשה כזו שלא התפרסמה בפומבי, שיש בה תועלת כלשהי והתקדמות המצאתית.

בהתאם לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, רישום פטנט בגין המצאה מקנה לבעל ההמצאה זכות שימוש בלעדית (מונופול) בהמצאתו לפרק זמן קצוב (20 שנה בדין הישראלי). עוד קובע החוק כי פטנט יינתן עבור המצאה אחת בלבד, וכאשר נתבקש פטנט על המצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יזכה זה אשר ביקש את הפטנט ראשון ובלבד שביקשו כדין.

הליך מכירה פומבית של פטנטים

בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים כיום, לאור הליכי הגלובליזציה המתגברים, הייתה זו רק שאלה של זמן עד לכניסת תחום המכירות הפומביות לעולם הקניין הרוחני, ולתחום הפטנטים בפרט (המכירה הפומבית הראשונה של פטנטים בוצעה בארצות הברית בשנת 2006).

המכירה הפומבית מהווה אינדיקציה באופן גלוי לגבי שוויו של פריט קניין רוחני – מה היו מוכנים לשלם עליו ומה נדרש עבורו, ובכך מהווה תפיסה חדשה בכל הנוגע למסחור פטנטים וקניין רוחני.

מכירות פומביות של פטנטים נערכות על ידי חברות העוסקות בכך, על פי הגדרתן. תחילה, בכדי להעמיד את המצאתו למכירה פומבית, על בעל זכות המונופול בפטנט להתקשר בהסכם עם חברה העוסקת בארגון מכירות פומביות של פטנטים, אשר במסגרתו תוענק לחברה הזכות לסחור בפטנט הרשום בשם הבעלים.

בדומה להליך המכירה הפומבית המוכרת של חפצי אומנות, נקבע על ידי המוכר מחיר מינימום למכירה אשר אינו נמסר למשתתפים. על כל אדם או גוף המעוניין לרכוש את הפטנט, להציע הצעת מחיר תוך שהוא מעריך את שווי הפטנט בעצמו על ידי בחינה של מצב השוק, התחום בו עוסקת ההמצאה ואף התייעצות עם מומחים.

החברה שמנהלת את הליך המכירה גובה אגרה מבעל הפטנט עבור ניהול ההליך וכן עמלה מהרוכש, בגובה של עשרה אחוזים ממחיר העסקה.

מכירות פומביות ו"טרולי פטנטים"

המונח "טרול פטנטים" משמש בדרך כלל כינוי גנאי לאדם או חברה אשר תובעים באופן אגרסיבי אחרים על שימוש בפטנט שבבעלותם. לרוב, אין מדובר דווקא במי שהמציא או פיתח את הפטנט, אלא בגוף עצמאי ונפרד שרכש פטנט ומשתמש בזכות המונופול שהוענקה לו כמקור לתביעות כספיות נגד אחרים בגין שימוש אסור בהמצאה, או בגין רצונם לפתח מוצר דומה.

טרולי פטנטים משקיעים את מרבית זמנם בסריקת השוק לאיתור משתמשים לא חוקיים בפטנט שבבעלותם ולהגשת תביעות כנגדם.

תופעת רכישת זכויות בהמצאות על ידי טרולי פטנטים, בין אם במכירה אישית ובין אם במכירה פומבית, הפכה נפוצה בשנים האחרונות ונראה כי היא הולכת ומתגברת. על פי מחקר שנערך בארצות הברית, כ-60% מהתביעות בגין הפרת פטנטים שהוגשו בארצות הברית בשנת 2012 הוגשו על ידי גופים שהוגדרו כ"טרולי פטנטים".

דילוג לתוכן