עורך דין המתמחה בזכויות יוצרים

עריכת דין

בניגוד לסוגים אחרים של קניין רוחני, כגון פטנטים או סימני מסחר, אשר הגנתם בדין הישראלי מחייבת רישום במשרדי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הגנת זכויות יוצרים אינה מחייבת רישום או הופעת סימן © על גבי היצירה. ישנן מדינות אחרות, כגון ארצות הברית, שבהן ניתן לרשום גם זכות יוצרים. עם זאת, יובהר כי היעדר הרישום אינו […]

כינוי מקור

כינוי מקור

כינוי מקור הינו אחד מסוגי הקניין הרוחני, המוגדר בחוק כדלקמן: "השם הגיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מוצר ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקרן, פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה".

מדגם רשום

קניין רוחני

המדגם הרשום הינו אחד מסוגי הקניין הרוחני, המוגדר בפקודת הפטנטים והמדגמים – 1924, כדלקמן: "קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל […]

קניין רוחני – מילון מונחים

קניין רוחני הינו שם כולל לנכסים שאינם מוחשיים (כמו יצירה) שהינם פרי יצירותו של האדם והוא נחשב לאחד התחומים החשובים והשנויים במחלוקת בעולם המשפט. להלן מילון מונחים העוסק בקניין רוחני:

קניין רוחני

קניין רוחני

באופן מסורתי, התייחסו דיני הקניין לזכויותיו של אדם בנוגע לנכסים מוחשיים (כגון בעלות, החזקה וכדומה). כאשר מדובר בנכס מוחשי שהינו נכס מקרקעין (למשל: בית, דירה או אדמה חקלאית) או מיטלטלין (למשל: רכב, תכשיט או רהיט), ניתן להבחין על נקל בזכותו הקניינית של אדם באותו נכס, לרוב על ידי החזקה פיזית בנכס.

דילוג לתוכן