מוריד תוכן מהאינטרנט? אולי כדאי לך לחשוב על זה שוב
מוריד תוכן מהאינטרנט? אולי כדאי לך לחשוב על זה שוב

המגוון העצום של התכנים המועלים לאינטרנט מדי שעה הופך את סוגיית הזכויות היוצרים של תכנים אלו לרלוונטית מתמיד, כאשר אין כמעט אדם בימנו אשר לא יצא לו להיתקל במגוון הרחב של האתרים המאפשרים הורדת תכנים מהאינטרנט.

גם אם לרבים נראה כי מדובר בתחום פרוץ וחסר אכיפה, הרי שבפועל תכנים אלו מוגנים בהתאם לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח -2007, כאשר ההורדה והשימוש בהם מהווים בפועל עבירה משפטית, החושפת את המפר לתביעות כספיות בסכומים גבוהים, וזאת בהתאם לאופי העבירה ולמידת שכיחותה.

מסיבה זו חשוב להבין, כי חרף המגוון העצום של אתרי הורדות ושיתוף קבצים למיניהם, אשר מאפשרים כיום להוריד במהירות ובחינם כל תוכן שהוא, לרבות סרטים, שירים, תכנים וכדומה, הרי שתכנים מקוריים אלו שייכים ליוצרם, ומשכך מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים.

יודגש, כי מבחינת החוק, כל אדם אשר מוריד תוכן המוגן בזכויות יוצרים מבצע בפועל "גניבה" לכל דבר ועניין, כאשר החוק מתייחס לרוב בחומרה רבה למקרים אלו, ופוסק חובת פיצויים בהתאם.

דוגמאות לתביעות בנושא

במקרה אחד, הוגשה לאחרונה תביעה משפטית מטעם איגוד של חברות הפקה מישראל וארה"ב כנגד שני אתרי הורדות, אשר אכסנו בשרתיהם מגוון סרטים להורדה ולצפייה ישירה, וזאת ללא היתר מתאים.

במסגרת הפסיקה, נקבע כי שני האתרים אכן הפרו את זכויות היוצרים של חברות ההפקה, אשר מחזיקות בזכויות היוצרים של הסרטים, ומשכך חייבה אותם לתשלום פיצויים על סך 200,000 שקלים לחברות ההפקה, וזאת כמובן לרבות סגירת האתרים.

במקרה נוסף, חברה מחו"ל העוסקת ביצירת ושיווק תכנים למבוגרים בלבד בחרה להגיש תביעה המונית כנגד למעלה מ-40,000 גולשים, אשר צרכו את התכנים באופן לא חוקי, וללא תשלום לחברה. במסגרת הדיון המשפטי דרשה התובעת מספקי האינטרנט לחשוף את שמותיהם של הגולשים, לצורך הגשת תביעות פרטניות כנגדם, כאשר הדבר היה עלול להוביל להשחרת שמם של הגולשים ולהצגתם ברבים כצרכני פורנו.

אמנם במקרה זה התביעה נדחתה מסיבות טכניות, אך בית המשפט הבהיר כי מבחינה חוקית אין מניעה להגשת תביעות פרטניות כנגד כל אחד מגולשים.

אנונימיות בעירבון מוגבל

חשוב להבין, וכפי שעולה מהמקרה האחרון, כי התפיסה לפיה שימוש המוני בחומר המוגן בזכויות יוצרים מגן מתביעה משפטית, שכן "כולם עושים את זה", הינה שגויה מיסודה.

במהלך השנים האחרונות, חברות הפצה למיניהם מקדישות תשומת לב הולכת וגוברת לסוגיית ההגנה על זכויות היוצרים שלהן, שכן הפרתן גורמת לנזקים עצומים לחברות אלו. מסיבה זו, יותר ויותר חברות מעוניינות לנקוט בצעדים מעשיים כנגד מפירי זכויות היוצרים, במטרה ליצור אפקט מתריע אשר ימנע שימוש לא חוקי בתכנים שבבעלותן.

חשוב גם לזכור, כי מעטה האנונימיות, אשר אנו בתור גולשי האינטרנט סבורים כי עומד לצדנו, הינו מעטה דק במיוחד, כאשר יש באפשרות ספק האינטרנט לחשוף את כל המידע על כל אחד מאתנו, במידה ויידרש לכך בצו בית משפט.

אמנם הצריכה וההורדה של תוכן המוגן בזכויות יוצרים אינה, במרבית המקרים, נובעת מזדון או מרצון להשגת דבר שלא ברשות. במרבית המקרים מדובר בסוגיה אשר משמעותה המשפטית לא ברורה לחלוטין לגולש, ובמיוחד מאחר ו"כולם עושים כך".

עם זאת, מבחינה משפטית מדובר בגניבה לכל דבר, ולא שונה מגניבה מחנות או מבית. מסיבה זו, חשוב להבין היטב כי התכנים השונים באינטרנט, בדומה לתכנים מקוריים מחוצה לו, מוגנים בהתאם לחוק זכויות היוצרים, כאשר הורדה ושימוש בתכנים אלו חושפת את הגולש לתביעה משפטית בסכומים גבוהים.

ראו באותו נושא:

דיני אינטרנט ורשת

.

דילוג לתוכן