פטנט ירוק לשמירה על הסביבה
פטנט ירוק לשמירה על הסביבה

פטנט רשום מזכה את בעליו בזכות לבלעדיות לתקופה ארוכה של שנים, וזאת מיום הגשת הבקשה לרישום. לפיכך, בעלי פטנטים רבים מעוניינים לקצר את המועד עד לקבלת החלטה מרשם הפטנטים המאשרת את רישום הפטנט.

האפשרויות להליך מזורז הן תשלום אגרה ועמידה בתנאים מסוימים, או הגשת בקשה לפטנט ירוק (הנקראת גם 'בקשה ירוקה').

'בקשה ירוקה' היא בקשה לרישום פטנט שעוסק בהמצאה הקשורה לאיכות הסביבה. מדובר למשל בשיפור איכות המים, טיפול בהתחממות הגלובלית והפחתת פליטה של גזי חממה, מיחזור חומרים, הפחתת זיהום האוויר, מקורות לאנרגיה חלופית, דרכים לחיסכון בדלק, פטנטים לחקלאות בלתי מזהמת, וכו'.

מאמץ בינלאומי לעידוד פטנטים ירוקים

ישנו מאמץ בינלאומי תמידי לשמר את כדור הארץ. מאמץ זה הביא לעידוד גלובלי של המצאות פטנטים ירוקים, ושל עיסוק במחקרים בנושא.

רשויות הפטנטים במדינות רבות, מודעות לצורך החשוב לשמר את איכות הסביבה הטבעית של כדור הארץ במטרה להגן עליו, ולכן אימצו הליך מיוחד, שנועד לעודד המצאות בנושאים אילו. באמצעות הליך זה ניתנת עדיפות וקדימות לבחינה של בקשות לפטנטים ירוקים.

את הבקשות בוחנים קרוב מאוד למועד הגשתן, וכך נוצר יתרון עסקי ומשפטי לממציא הפטנט על פני אחרים. הרשויות העוסקות ברישום הפטנטים קבעו מסלולים מהירים, המאפשרים לבחון את הפטנטים הירוקים באופן מידי תוך מתן עדיפות על רישומים אחרים, וללא המתנה ארוכה.

לצורך זירוז הבחינה של הבקשה יש להגיש במצורף לבקשת הרישום של הפטנט הירוק, הסבר נוסף בכתב שמסביר כיצד ההמצאה מועילה לאיכות הסביבה. החיסרון במסלול המהיר הנ"ל הוא שמדובר בהקדמה של הוצאות משפטיות הקשורות להליכי הרישום הזריזים.

ישראל, ארצות הברית, קנדה, יפן, אוסטרליה, אנגליה ודרום קוריאה, נמנות על המדינות שמאפשרות זירוז של בחינת הבקשות לרישום פטנטים ירוקים.

התהליך שונה ממדינה למדינה. פרקי הזמן לבחינת הבקשות אינם זהים, וכך גם הקריטריונים. לפיכך, רצוי מאוד להיוועץ עם עורך פטנטים מוסמך ומנוסה, לגבי אופן ההגשה הספציפי של הבקשות בכל מדינה ומדינה.

עידוד פטנטים ירוקים בארצות הברית

בסוף שנת 2009 הוקם בארצות הברית מיזם, שאפשר לכ- 3000 בקשות פטנטים ירוקות בנושאי איכות הסביבה ושימור האנרגיה, לקבל קדימות בהמתנה למטרת בחינת הפטנטים.

לצורך כך  היה צורך להגיש בקשה מתאימה (מלאה ולא זמנית). על הבקשה היה לעמוד בקריטריונים מסוימים.  כמו כן היה צורך להגיש גם פרסום מוקדם של הבקשה. עם זאת, בקשות רבות נדחו בכל הקשור לזירוז ההליך, מאחר ורובן לא נמצאו מתאימות לסיווג המתאים כדי להשתתף במיזם.

פטנטים ירוקים בקנדה

תיקון בחוק הפטנטים הקנדי שנכנס לתוקף במרץ 2011, קובע כי ניתן להגיש בקשות לרישום פטנטים ירוקים במסלול מהיר. כך הצטרפה גם קנדה לרשימה של מדינות שתומכות בפטנטים ירוקים. הקדמת בדיקת הבקשה נעשית ללא תשלום אגרה.

עם זאת, במצורף לבקשה יש להגיש גם תצהיר, ובו בעל הפטנט מתחייב שההמצאה תעזור לשמר את הסביבה. בחינת הבקשה מתבצעת תוך כחודשיים (כאשר המתנה רגילה לבחינה של בקשה לרישום פטנט אורכת בין 21 ל- 33 חודשים).

מסלול מהיר לרישום פטנט ירוק בישראל

ב- 14.12.2009 הצטרפה ישראל למיזם הבינלאומי בכל הקשור לזירוז הליכים ולמתן עדיפות לבקשות לרישום פטנטים ירוקים. הצטרפותה של ישראל למיזם זה, העלה את מעמדה כשותפה למאמץ העולמי בנושא איכות הסביבה.

רשות הפטנטים החלה לעודד בקשות לרישומם של פטנטים העוסקים בשמירה על איכות הסביבה, תוך מתן עדיפות לבחינתן של בקשות ירוקות, כך שבדיקתן תחל תוך 3 חודשים ממועד סיווגן על ידי בוחן של רשות הפטנטים. הרשות הקימה החל מדצמבר 2009 תוכנית שמטרתה מהלך מזורז לבדיקת הבקשות.

על פי תוכנית זו, מי שמגיש בקשת פטנט ירוקה, צריך לצרף מכתב המסביר את האופן שבו ההמצאה / הפטנט תורמים לאיכות הסביבה. מהמועד בו המכתב מתקבל והבקשה מסווגת כבקשה ירוקה, היא נבחנת בתוך 3 חודשים.

חוזר רשם (מ.נ. 76) מדצמבר, הופץ על ידי משרד הפטנטים, והתווה אפשרות למסלול מיוחד ומהיר לבחינה של בקשות לרישום פטנט ירוק.  החוזר קובע, כי מדינות עולמית לשמירה על כדור הארץ ועל איכות הסביבה מעודדת הגשת של בקשות לפטנטים ירוקים, ומשרד הפטנטים הישראלי אימץ את המתווה הנ"ל כדי לעודד פעילות מחקרית בתחום.

על פי החוזר, מי שמגיש בקשה לרישום פטנט שעוזרת לשפר את איכות הסביבה, יוכל לבקש להגישה במסגרת מסלול מהיר, לא עלות של אגרה נוספת. החוזר מסביר מהם הקריטריונים הנדרשים לצורך בדיקה מזורזת של בקשות לרישום פטנטים ירוקים.

אם הוגשה בקשה מתאימה במסלול רגיל אולם טרם נבדקה – ניתן לבקש לסווגה בסיווג ירוק מהיר, והבקשה לסיווג לא תחוייב באגרה.

ראו גם:

פיצוי על הפרת פטנט.

דילוג לתוכן