המצאההמצאה (או "אמצאה", בלשון החוק הישראלי) הינה יצירה של מוצר או תהליך ייצור טכנולוגי, אשר לא היה ידוע לפני כן. קיימת הבחנה בין "המצאה" ל"תגלית", כאשר האחרונה הינה חשיפתו של דבר אשר היה קיים בעולם המוחשי, אך טרם היה ידוע לאנושות.

המצאה כשירה לרישום כפטנט

המצאה אשר עומדת בתנאים שמציב החוק, ניתנת לרישום כפטנט. פטנט שנרשם אצל רשם הפטנטים מקנה לבעליו הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים, במסגרת דיני הקניין הרוחני.

על מנת שהמצאה תהיה כשירה לרישום כפטנט, נדרש כי יתקיימו בה ארבעה מרכיבים:

חוק הפטנטים, 1967

ברגע שהממציא רשם את הפטנט במשרד המשפטים כאמור, יש לו זכות שימוש בלעדית הקצובה ל-20 שנים.

בנוסף, רישום פטנט יחול על המצאה אחת בלבד. כלומר, אם יבקשו שני אנשים ויותר חזקה על הפטנט הראשון שיגיש הכרה על כך יקבל את הזכות הבלעדית על הפטנט.

כמו כן חשוב לציין כי לא יתקבל רישום פטנט בתחום פיתוחים רפואיים בגוף האדם, בעלי חיים וגילוי צמחים חדשים.

הליך הגשת בקשה לרישום פטנט

יש בידיכם פטנט? יש להגיש בקשה לרשם הפטנטים במשד במשפטים שבמסגרתה: שם ההמצאה, שרטוט ההמצאה והסבר עליה, דרכי ביצוע וכיצד קהל היעד אמור להשתמש בה.

השלב השני הוא בחינת הפטנט על ידי בוחן פטנטים שהוא בעל השכלה בתחום ההמצאות שמטרתו לבדוק אם הפטנט תקין ועומד בדרישת החוק הישראלי.

לאחר שההמצאה מאושרת תתפרסם הודעה לרישום ביומן הפטנטים. מטרת הפירסום ביומן היא לאפשר לכל מתנגד אפשרי לפטנט.

במקרים בהן כן הוגשה התנגדות יבחן רשם הפטנטים את טענות התובע ולאחר מכן ייתן לצדדים לטעון את טענותיהם בפניו ויזמן מומחים בתחום הרלוונטי על מנת להגיע להכרעה.

אישור הבקשה ומתן פטנט

לאחר שאושרה הבקשה ייקבל בעל ההמצאה זכות בלעדית עליו במשך 20 שנה. במהלך ה-20 שנה הללו לא ניתן יהיה לייצר, לעשות שימוש או למכור את המוצר.

משמעות הדבר היא כי לבעל ההמצאה מונופול בלעדי על ההמצאה והוא רשאי לתמחר אותה כרצונו ולהפיץ אותו בקרב קהל היעד.

בזכות רישום הפטנט ואישורו ניתן תמריץ לבעלי המצאות להמשיך ולפתח מוצריהם. בזכות ההגנות השונות פטנטים מוצאים לאור ולא נשמרים בסוד.

דילוג לתוכן