סימן מסחר: מה לא ניתן לרשום כסימן מסחר?
סימן מסחר: מה לא ניתן לרשום כסימן מסחר?

סימן מסחר נועד לזהות ולסמל מוצרים או שירותים. הסימן מהווה מעין לוגו, והוא כולל מילה או מספר מילים, סימנים או צורות גרפיות, וכן צירוף שלהם. סימן המסחר מזוהה עם החברה או העסק או עם מוצר מסוים.

סימן המסחר רוכש מוניטין, ולכן גורם שעושה שימוש בסימן מסחר כאשר הוא אינו רשאי לכך, עושה שימוש במוניטין של מתחרה מסחרי ללא רשות, ובניגוד לחוק סימני המסחר. שימוש בסימן מסחר ללא רשות מהווה עוולה אזרחית לפי דיני סימני המסחר.

רישום סימן המסחר בפנקס רשם הסימנים, מספק הגנה על הסימן, מפני שימוש על ידי גורם אחר בסימן זהה ובאותה הקטגוריה. עם זאת, גם סימן מסחר שרכש מוניטין אבל לא נרשם –  יהיה מוגן. במקרה כזה ההגנה תקום מכוח עוולת 'גניבת עין' על פי חוק עוולות מסחריות.

סימן מסחר שלא ניתן לרשום

פקודת סימני המסחר מפרטת רשימה של סוגי סימנים, שלא ניתן לרשום אותם בפנקס הסימנים.

סימן שמכיל את סמלי המדינה

לא ניתן לרשום סימן מסחר אשר רומז על קשר כלשהו למדינה, למוסדות המדינה, לנשיא המדינה, לבית הנשיא או לחסות הנשיא.

כמו כן לא ניתן להפוך את דגל המדינה לסוג של סימן מסחר.

מנורת הקנים וסמלים לאומיים נוספים לא ירשמו כסמלי מסחר. סימן מסחר שחלק ממנו הוא סמל מסמלי המדינה, לגבי הסמל לא תינתן זכות בלעדית.

באופן דומה לא ניתן לרשום חותמות רשמיות ששייכות למדינה, או מילים וסמלים שיש להם קשר לראש מדינה  או לראש ממשלה.

גם סימן שמרמז על קשר עם מדינות אחרות אינו כשיר לרישום.

נזכיר כי חוק הגנת הסמלים מגן על סמליה של המדינה וסמלי עריה, ואוסר לכל גורם לעשות שימוש בסמלים ובדגלים לצורכי מסחר ופרסומת. האיסור על פי החוק לבצע שימוש בסמלים כאשר יש בו כדי לשכנע שהמשתמש פועל מטעם המדינה.

לא ניתן לרשום סימן מסחר שרשומות בו מילים שקשורות לדיני הקניין הרוחני כגון  המילה "פטנט", או הביטויים "על פי כתב ממלכתי", "מדגם רשום", או "זכויות יוצרים".

סימן מסחר שנוגד את תקנת הציבור

לא ניתן לרשום סימן מסחר שיש בו ביטוי שאינו מוסרי או שהוא נוגד את  תקנת הציבור. כמו כן החוק קובע שסימן שמטעה את הציבור או מעודד תחרות שאינה הוגנת לא יירשם. לא ניתן לרשום סימן שדומה לסימן אחר, שכבר רשום בפנקס הסימנים בקשר לאותם מוצרים מאותה הקטגוריה.

סימן בעל משמעות דתית

לא ניתן לרשום סימן מסחר שיש לו משמעות דתית.

סימן שכולל תמונת אדם

לא ניתן לרשום סימן מסחר שכולל את תמונתו של אדם ללא הסכמתו.

סימן שמתאר מוצר או מציין מקור גאוגרפי

לא ניתן לעשות שימוש בסימן מסחרי לגבי ביטויים שמתארים נכס או מוצר כלשהו. כך נקבע, כי המילה "תירוש" אינה יכולה להיות סימן מסחר ולא תהיה עליה זכות הגנה בלעדית.

לא ניתן לרשום סימן מסחר ליין, או למשקה אלכוהולי אחר, שמציין מקום גאוגרפי כלשהו, שאינו קשור כלל לייצור המשקה האלכוהולי. לדוגמא: לא ניתן לרשום את סימן המסחר 'יין רמת הגולן' על יין שיוצר בהרי ירושלים.

כינויים של מקור וציון של מקומות גאוגרפיים, ירשמו רק על מוצרים שמיוצרים באותו אזור גאוגרפי, והם מייחדים את האקלים ושיטות הגידול. לדוגמא : רק יין אדום שמיוצר מגפנים שגדלות בחבל בורדו שבצרפת, יכול להיקרא יין בורדו.

אופי מבחין

סימן המסחר צריך להיות בעל אופי מבחין שמקנה לו ערך מסחרי. האופי המבחין מאפשר להבדיל בינו לבין מוצרים מתחרים מאותו התחום. לפיכך, לא ניתן לרשום סימן שהוא רק מילה מתוך המילון כמו המילה 'מים', וכן לא ניתן לרשום סימן מסחר סימן שדומה לסימן אחר.

במקרה שהסימן מורכב ממספר מילים וחלק מהן הן מילים שאינן מאבחנות את הסימן, או מילים תאוריות גנריות שנלקחו מיתוך המילון כמו המילה "לחם" או "קפה", הרשם עשוי לדרוש לצורך רישום הסימן 'הודעת הסתלקות' מהמילים ומהביטויים הללו שאינם ייחודיים, ושנחשבים כשייכים לכלל הציבור.

סימן כשר לרישום

אם הסימן כשר לרישום, הוא ירשם בפנקס הסימנים לתקופה של 10 שנים, ולאחר מכן ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישום ל- 14 שנים נוספות.

דילוג לתוכן