זכויות יוצרים – זכות מוסרית

חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, אשר מגדיר באילו מקרים מוענקת ליצירות מקוריות הגנה מטעם זכויות היוצרים, כולל בחובו זכות נוספת, "זכות מוסרית", אשר עומדת לרשותו של יוצר היצירה באופן אוטומטי, ובנוסף להגנה על זכויות היוצרים שברשותו כפי נקבע בחוק.

גניבת והפרת זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים הן אחד התחומים בהם עוסקים דיני הקניין הרוחני. זכות היוצר ביצירתו, אשר נחשבת לקניינו הרוחני, כוללת מגוון רחב של זכויות משפטיות המעניקות הגנה ליצירה מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים.

קניין רוחני

קניין רוחני

באופן מסורתי, התייחסו דיני הקניין לזכויותיו של אדם בנוגע לנכסים מוחשיים (כגון בעלות, החזקה וכדומה). כאשר מדובר בנכס מוחשי שהינו נכס מקרקעין (למשל: בית, דירה או אדמה חקלאית) או מיטלטלין (למשל: רכב, תכשיט או רהיט), ניתן להבחין על נקל בזכותו הקניינית של אדם באותו נכס, לרוב על ידי החזקה פיזית בנכס.

דילוג לתוכן