מכירה פומבית של פטנטים

מכירה פומבית

"פטנט" הינו כל מוצר או תהליך טכנולוגי אשר מהווה אמצאה שהינה חדשה, מועילה, שיש בה התקדמות המצאתית ושניתנת לשימוש וייצור תעשייתיים. פטנט שנרשם אצל רשם הפטנטים מקנה לבעליו הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים, במסגרת דיני הקניין הרוחני.

המצאה – invention

המצאה

המצאה (או "אמצאה", בלשון החוק הישראלי) הינה יצירה של מוצר או תהליך ייצור טכנולוגי, אשר לא היה ידוע לפני כן. קיימת הבחנה בין "המצאה" ל"תגלית", כאשר האחרונה הינה חשיפתו של דבר אשר היה קיים בעולם המוחשי, אך טרם היה ידוע לאנושות.

פטנטים – הכרה בפטנט והבחנה בינו לבין אמצאה

פטנט

"פטנט" הינו כל מוצר או תהליך טכנולוגי אשר מהווה המצאה שהינה חדשה, מועילה, שיש בה חדשנות ושניתנת לשימוש וייצור תעשייתיים. פטנט שנרשם אצל רשם הפטנטים מקנה לבעליו הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים, במסגרת דיני הקניין הרוחני.

דילוג לתוכן